Program Translatorski ©POLAND: nowy termin naboru ofert

Program Translatorski ©POLAND: nowy termin naboru ofert

Przegląd

Instytut Książki informuje, że najbliższy termin naboru ofert do Programu Translatorskiego ©Poland rozpocznie się 1 października i potrwa do 15 listopada 2016 roku. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy będzie uruchomiony 1 października 2016. Wyniki naboru zostaną ogłoszone nie później niż 31 stycznia 2017.

Program Translatorski ©Poland ma na celu promocję polskiej literatury i jej dziedzictwa zagranicą. Instytut Książki wspiera finansowo wydawców polskich i zagranicznych, którzy decydują się na wydawanie dzieł polskiej literatury poza terytorium Polski w tłumaczeniach na inne języki.

Udziałem finansowym Instytutu Książki w kosztach publikacji objęte są następujące rodzaje dzieł:

1) literatura piękna – proza, poezja i dramat;

2) utwory szeroko rozumianej humanistyki dawnej i współczesnej (ze szczególnym uwzględnieniem książek poświęconych kulturze i literaturze Polski);

3) literatura faktu (reportaż literacki, biografie, wspomnienia, eseistyka)

4) utwory historyczne (eseistyczne i popularyzatorskie, z wyłączeniem utworów o charakterze typowo specjalistyczno-naukowym);

5) literatura dla dzieci i młodzieży;

6) komiks.

Udział finansowy Instytutu Książki przeznaczony jest na sfinansowanie następujących kosztów publikacji:

1) do 100 % kosztów tłumaczenia dzieła z języka polskiego na inny język;

2) do 100 % kosztów zakupu licencji prawnoautorskich;

3) do 50% kosztów druku dzieła – wyłącznie w przypadku ilustrowanych książek dla dzieci oraz komiksów.

Nowy regulamin, wytyczne do oceny ofert na lata 2016 i 2017, wzór umowy oraz formularz oferty do wglądu znajdują się tutaj.

Pierwszy nabór ofert w 2017 roku rozpocznie się 1 lutego 2017 i potrwa do 31 marca 2017, wyniki zostaną ogłoszone do 31 sierpnia 2017.

 

Instytut Książki jednocześnie informuje, że oferty złożone do 31 marca 2016 roku są aktualnie rozpatrywane przez jury. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 31 października.

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.