Grupa Agora w 2 kwartale 2016r. – wyniki finansowe

Grupa Agora w 2 kwartale 2016r. – wyniki finansowe

Przegląd

Grupa Agora opublikowała wyniki finansowe za 2 kwartał br. Przychody Grupy Agora utrzymywały się w trendzie wzrostowym. Do ich zwiększenia po raz kolejny przyczyniły się rosnące wpływy reklamowe segmentów Reklama Zewnętrzna, Internet i Radio, a przede wszystkim – wzrost przychodów z działalności kinowej odnotowany dzięki wyższej niż rynkowa dynamice frekwencji w kinach sieci Helios.

W komunikacie czytamy:
„Przychody segmentu Film i Książka wyniosły 70,7 mln zł i były tylko nieznacznie – o 0,6% – niższe niż w 2 kwartale 2015 r. Co istotne, na ich poziom odnotowany w ubiegłym roku znacząco wpłynęły przychody z koprodukcji i dystrybucji gry Wiedźmin 3: Dziki Gon , które wyniosły 14,9 mln zł. Na tegoroczne wyniki segmentu Film i Książka największy wpływ miała wysoka – wyższa niż rynkowa – frekwencja w kinach sieci Helios. W tym czasie liczba biletów sprzedanych do wszystkich kin w Polsce zwiększyła się o blisko 10,9% w porównaniu z 2 kwartałem 2015 r. i sięgnęła prawie 8,4 mln biletów. Liczba widzów w obiektach Heliosa wyniosła ponad 1,7 mln i wzrosła o 13,4% w stosunku do 2 kwartału 2015 r. W połączeniu z wyższą średnią ceną biletów i sprzedażą w barach kinowych przełożyło się to na wyższe przychody ze sprzedaży biletów i z działalności barowej – odpowiednio o 20% i 23,1%.

Przychody Wydawnictwa Agory, działającego w ramach pionu Projekty Specjalne, wyniosły 16,6 mln zł i były niższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Znaczący wpływ na poziom przychodów Wydawnictwa Agory w 2015 r. miały wpływy z koprodukcji i dystrybucji gry Wiedźmin 3: Dziki Gon . W 2016 r. na przychody Wydawnictwa Agory pozytywnie wpłynęła sprzedaż gry Wiedźmin 3: Dziki Gon i dodatków do niej, która przyniosła 6,9 mln zł. Segment odnotował także nieznacznie niższe wpływy z tytułu działalności filmowej. W 2 kwartale 2016 r. NEXT FILM wprowadził do kin produkcję zagraniczną Opowieść o miłości i mroku oraz polski film #WszystkoGra .

Koszty operacyjne segmentu Film i Książka były o 1,7% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem w 2015 r. i wyniosły 76,5 mln zł. Na wzrost ten wpłynęły głównie realizowane działania rozwojowe – w efekcie zwiększyły się koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników odnotowane w związku z powiększeniem sieci kin o kolejne obiekty. Z tego względu wzrosły też koszty zużycia materiałów i energii oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów.

W efekcie wynik operacyjny segmentu Film i Książka na poziomie EBITDA7 zmniejszył się do 1,5 mln zł, a strata operacyjna na poziomie EBIT7 wyniosła 5,8 mln zł. Porównując dane segmentu z analogicznymi okresami 2015 r. należy zwrócić uwagę, że istotny wpływ zarówno na poziom przychodów, jak i wynik operacyjny segmentu na poziomie EBIT i EBITDA7 w 2015 r. miały m.in. wpływy Wydawnictwa z koprodukcji i dystrybucji gry Wiedźmin 3: Dziki Gon .

Wydawnictwo Agory wydało w 2 kwartale 2016 r. 20 premierowych książek, 3 wydawnictwa muzyczne i 1 filmowe. W rezultacie Agora sprzedała około 0,2 mln książek i książek z płytami CD i DVD.

W 2016 r. sieć kin Helios powiększy się o 5 kolejnych obiektów: w Gdańsku, Poznaniu, Przemyślu, Tomaszowie Mazowieckim oraz Wołominie. NEXT FILM wprowadzi też do kin kolejne produkcje filmowe -tytuły Sługi boże , Szkoła uwodzenia Czesława M., Jestem mordercą oraz Plac Zabaw . Filmy Sługi boże i Jestem mordercą powstały przy zaangażowaniu koprodukcyjnym Agory, natomiast Szkoła uwodzenia Czesława M . to film, którego Agora jest producentem wiodącym.”

więcej Agora.pl
Kategorie: Rynek Polski
Tagi: Agora

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.