EM&F wycofuje akcje z obrotu na GPW

EM&F wycofuje akcje z obrotu na GPW

Przegląd

Jak wynika z uchwał walnego zgromadzenia z 8 sierpnia 2016 r., akcjonariusze Empik Media & Fashion zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW. Akcjonariuszami EM&F są Bookzz Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, EMF 2 B.V. z siedzibą w Amsterdamie, EMF 4 B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Krockella s.r.o. z siedzibą w Republice Słowacji.

W komunikacie EMF czytamy:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki, tj. 105.656.378 (stu pięciu milionów sześciuset pięćdziesięciu sześciu tysięcy trzystu siedemdziesięciu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia zarząd Spółki do:
(1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu; oraz
(2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu i do wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW.”

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: EM&F

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.