O finansach rozmawiamy z kulturą

O finansach rozmawiamy z kulturą

Przegląd

Na konferencji prasowej, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 30 czerwca 2016 roku w Centrum Prasowym PAP w Warszawie, zaprezentowano Sprawozdanie Finansowe ZAiKS-u za rok 2015, pozytywnie zaopiniowane przez niezależnego biegłego rewidenta.

ZAiKS, który pod względem efektywności znajduje się w pierwszej dwudziestce na 233 organizacje zbiorowego zarządu na świecie (ocena CISAC-u), obejmuje ochroną około 50 mln utworów z repertuaru krajowego i zagranicznego. Reprezentując ponad 20 tys. polskich autorów i wydawców, Stowarzyszenie chroni w Polsce prawa ponad 3,5 mln twórców i wydawców zagranicznych, rocznie dzieląc od 300 do ponad 400 mln zł. Każdego roku do ZAiKS-u zgłaszanych jest średnio 27 tys. nowych utworów. Co czwarty twórca reprezentowany przez ZAiKS na podstawie umowy powierzenia praw ma mniej niż 35 lat.

Wpływy z inkasa w roku 2015 wyniosły 320 556 399 zł, a między twórców podzielono 411 743 977 zł. Potrącenia na rzecz zbiorowego zarządzania prawami autorskimi utrzymują się na poziomie średniej europejskiej i wynoszą 16,4 proc.. Podatki przekazane na rzecz Skarbu Państwa wyniosły 96 076 658 zł, z czego 70,88% to VAT, 28,83% – PIT, zaś inne, w tym CIT, 0,29%.

Na mecenat i cele socjalne ZAiKS przeznacza co roku miliony złotych. Wsparcie kultury – poprzez indywidualne stypendia i współfinansowanie wydarzeń kulturalnych z Funduszu Popierania Twórczości – było w porównaniu z rokiem ubiegłym niższe i wyniosło 3 249 300 zł, przede wszystkim ze względu na znaczący spadek wpływów z tytułu opłaty od czystych nośników. Znacznie (o ponad 2 mln zł) wzrosły środki przeznaczone na realizację statutowych celów socjalnych: na opiekę nad twórcami (np. zapomogi, opiekę lekarską i pobyty w domach pracy twórczej) przeznaczono w ubiegłym roku 14 615 210 zł.

 

zob. więcej ZAiKS

 

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: ZAiKS

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.