Empik Media & Fashion zamierza sprzedać także księgarnię Gandalf

Przegląd

EM&F raport

Empik Media & Fashion (EM&F) w styczniu  podpisał umowę przedwstępną  sprzedaży Grupy Smyk za 1,06 mld zł. na rzecz funduszu Bridgepoint. Pod koniec 2015 r. EM&F sprzedał Szkoły Językowe (Speak Up i Empik School). W lutym br EM&F podał, że ma przedwstępną umowę sprzedaży Optimum Distribution za 32 mln zł . EM&F jest w trakcie procesu sprzedaży księgarni internetowej  – Gandalf.

Spółka ogłosiła właśnie wyniki za IV kwartał i 12 miesięcy 2015
Gandalf

EM&F wyodrębnił w komunikacie działalność zaniechaną: „na koniec IV kwartału 2015 r. Grupa EM&F prezentowała w działalności zaniechanej wyniki Grupy Smyk, Grupy Optimum, segmentu Szkoły Językowe, segmentu Moda oraz Gandalf Sp. z o.o.”

Wynika z nich, że w 2015 r. Grupy EM&F zanotowała 112 mln zł straty netto – o 40 mln zł więcej niż w 2014 r. Dług netto Grupy EM&F na koniec IV kwartału 2015 r. wyniósł 607 mln zł i był o 123 mln zł niższy niż rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej Grupy EM&F w IV kwartale 2015 r. oraz narastająco za 12 miesięcy 2015 r.wyniosły odpowiednio 480mln PLN oraz 1 323 mln PLN, co stanowi wzrost o odpowiednio 4% oraz 7% w porównaniu do analogicznych okresów roku 2014.

Marża brutto z działalności kontynuowanej Grupy EM&F w ujęciu nominalnym w IV kwartale 2015 r.oraz narastająco za 12 miesięcy 2015 r. wyniosła odpowiednio 185mln PLN oraz 509mln PLN, co stanowi wzrost o odpowiednio 8% oraz 5% w porównaniu do analogicznych okresów roku 2014.

W IV kwartale 2015 r.oraz narastająco za 12 miesięcy 2015 r. marża brutto z działalności kontynuowanej w ujęciu procentowym wyniosła odpowiednio 38%

Na zmianę poziomu marży brutto miały wpływ:

– Grupa Empik: wzrost marży w IV kwartale 2015 r. oraz narastająco za 12 miesięcy 2015 r. odpowiednio o 15mln PLN (+10% r/r) oraz 19 mln PLN

(+5% r/r). W ujęciu procentowym Grupa Empik zrealizowała w IV kwartale 2015 r. oraz narastająco za 12 miesięcy 2015 r. marżę brutto na  poziomie odpowiednio 42% oraz 43%. Do wzrostu marży brutto przyczyniły się sklepy Empik.

Grupa Empik (w skład której wchodzą sklepy Empik i segment Publishing) odnotowała wzrost Skorygowanej EBITDA o 14mln PLN ( +27% r/r) w IV kwartale 2015 r.oraz spadek o 2 mln PLN (-3% r/r) narastająco za 12 miesięcy 2015 r. Za spadek Skorygowanej EBITDA w Grupie Empik odpowiada segment Publishing

W IV kwartale 2015 r. oraz w okresie 12 miesięcy 2015 r. segment Publishing zanotował spadek przychodów ze sprzedaży, co było związane głównie z większym poziomem oferowanych rabatów, większym poziomem zwrotów oraz niższą sprzedażą pozycji katalogowych (m.in. kalendarzy oraz poradników). W drugim półroczu 2015 r. odbudowano kategorię książek dla dzieci, co miało korzystny wpływ zarówno na przychody, jak i poziom osiągniętej marży brutto. Niższe łączne przychody ze sprzedaży wpłynęły negatywnie na marżę brutto w ujęciu nominalnym, która w IV kwartale 2015 r. oraz w całym 2015 r. spadła odpowiednio o 3 mln PLN (-19% r/r) oraz 9 mln PLN (-27% r/r). -Dzięki ścisłej kontroli kosztów operacyjnych segment Publishing osiągnął w IV kwartale 2015 r. zysk na poziomie Skorygowanej EBITDA w wysokości 7 mln PLN, tj. w wysokości porównywalnej do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2014 r. W całym 2015 r. segment Publishing osiągnął wynik na poziomie Skorygowanej EBITDA w wysokości 0 mln PLN, wobec 5 mln PLN zysku osiągniętego w okresie porównywalnym.

 

Cały raport dot. wyników finansowych EM&F TUTAJ

EMF_logo

 

 

 

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: EM&F, EMPiK, Gandalf

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.