Rok po zmianach w edukacji. Raport z badań Grupy Edukacyjnej S.A.

Rok po zmianach w edukacji. Raport z badań Grupy Edukacyjnej S.A.

Przegląd

6 NAJWAŻNIEJSZYCH WNIOSKÓW Z BADANIA:

1. 70,6% nauczycieli stoi na stanowisku, że posłanie 6-latków do szkoły to błąd;

grupa edukacyjna slajd 1
2. 63,9% nauczycieli twierdzi, że pod względem infrastruktury szkoły nie są gotowe na edukację 6-letnich dzieci, ale 63,1% nauczycieli twierdzi, że jest odpowiednio przygotowana do pracy z 6-latkami;
3. 65% nauczycieli stoi na stanowisku, że wprowadzenie podręcznika rządowego było niekorzystne dla procesu kształcenia, 11% chwali tę inicjatywę;

grupa edukacyjna slajd 2
4. 70% nauczycieli jest zdania, że wdrożenie „Naszego Elementarza” stanowi zdecydowanie ograniczenie w możliwościach i sposobach nauczania, 21% uważa inaczej;
5. 80,1% nauczycieli jest zdania, że nie da się nauczać na odpowiednim poziomie przy pomocy wyłącznie rządowego elementarza, 10,7% ma zdanie przeciwne;

grupa edukacyjna slajd 3
6. 78,2% nauczycieli uważa, że przygotowana przez MEN obudowa metodyczna jest niewystarczająca, 10,4% uważa, że jest poprawna;

CAŁY RAPORT POBIERZ TUTAJ

 

Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.