Komitet Stały Rady Ministrów przyjął Wieloletni Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął Wieloletni Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Przegląd

Komitet Stały przyjął w czwartek Projekt uchwały Rady Ministrów ustanawiającej „Wieloletni Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Projekt zostanie teraz skierowany pod obrady Rady Ministrów.

Program przewidziany na lata (2016-2020) realizować będą Ministerstwa: Edukacji Narodowej oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program zawiera trzy priorytety.

Za realizację Programu w priorytecie pierwszym i drugim odpowiada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w priorytecie trzecim Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W efekcie działań przewidzianych trzecim priorytecie podniesiony zostanie standard usług i jakość pracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Poprawią się także warunki lokalowe i wyposażenie bibliotek.

Doposażenie bibliotek szkolnych w nowości  wydawnicze i lektury szkolne ułatwi min. realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz rozwijanie kompetencji i uzdolnień dzieci i młodzieży.

Doposażenie bibliotek pedagogicznych zwiększy ofertę tych bibliotek, stanowiącą pomoc dla nauczycieli w planowaniu i realizowaniu zadań związanych z kształtowaniem zainteresowań czytelniczych uczniów oraz poprawi jakość usług związanych z organizowaniem i prowadzeniem wspomagania szkół i placówek.

Planowane środki finansowe z budżetu państwa, w latach 2016 – 2020, tylko trzeciego priorytetu to 150 mln zł. Natomiast wkład własny samorządów to ponad 34 mln.

 
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.