Cywilne planowanie kryzysowe

Przegląd

„Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym. Teoria i praktyka”
Jan Gołębiewski

zarzadzanie-kryzysowe-na-szczeblu


Zarządzanie kryzysowe zaprezentowano jako zorganizowany proces budowania bezpieczeństwa. Ważnym akcentem realizacji tego procesu jest samorząd i w takiej roli został przez Autora przedstawiony. Samorząd jest fundamentem aktywności kryzysowej. Na tym szczeblu wszystko ma swój początek i najczęściej koniec. Dlatego rola samorządu w zarządzaniu kryzysowym jest bardzo ważna tak w wymiarze praktycznym, jak i teoretycznym; chodzi o udział samorządu w badaniach naukowych. Rola samorządu aktualnie jest ograniczona przepisami prawa i w znacznym stopniu brakiem odpowiednich aktów prawa kryzysowego.

Treść książki jest adresowana do wszystkich zajmujących się zarządzaniem kryzysowym prezentując aktualny stan wiedzy w tym zakresie u naszych sojuszników i w Polsce oraz pożądane kierunki zmian w tym zakresie.

cena: 65 zł

Książka do nabycia w księgarniach w całej Polsce oraz w internetowej księgarni wydawnictwa Difin www.ksiegarnia.difin.pl

Tagi: Difin

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.