Wrocław otrzyma 99 mln zł na ESK 2016

Wrocław otrzyma 99 mln zł na ESK 2016

Przegląd

Aż 99 mln zł z budżetu państwa dostanie Wrocław na organizację przyszłorocznych obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”. We wtorek rząd na wyjazdowym posiedzeniu w stolicy Dolnego Śląska uchwalił wieloletni program, gwarantujący zwycięskiemu miastu wsparcie finansowe i instytucjonalne.

Program wieloletni pn. „Europejska Stolica Kultury 2016” ma być realizowany w latach 2016–2017 (w pierwszym roku: 96 mln zł; w drugim: 3 mln zł). Program realizuje Narodowe Forum Muzyki – jako wspólna instytucja kultury samorządu gminy Wrocław, dolnośląskiego samorządu wojewódzkiego i ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Nadzór nad nią i koordynacja programu to zadania MKIDN.

Resort kultury już wcześniej przekazał NFM dotację wysokości 20 mln zł na organizację przygotowań do obchodów ESK 2016.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska podkreśliła, że pieniądze rządowe zostaną przeznaczone na projekty w ramach 32 priorytetów. Zaznaczyła, że rządowi zależało, by projekty, w które angażuje się budżet państwa, były nie tylko skupione na wydarzeniach we Wrocławiu, ale dotyczyły także współpracy regionalnej z innymi miastami Dolnego Śląska, współpracy ogólnopolskiej z innymi dużymi miastami, które „poczyniły wielki postęp w inwestycjach w kulturę”, a także współpracy międzynarodowej.

W uzasadnieniu uchwały podkreślono, że jednym z najważniejszych celów rządowego programu jest zwiększenie atrakcyjności Polski, regionu Dolnego Śląska i Wrocławia na tle Europy, a także kompleksowa prezentacja polskiej kultury na arenie międzynarodowej.

Ważne jest też kształtowanie zrozumienia, że kultura jest istotną częścią nowoczesnej polityki rozwoju. Wszelkie działania kulturalne, które angażują odbiorców, mają szansę podnieść ich kompetencje kulturowe i społeczne. A to wszystko przyczynia się do długofalowego procesu budowania kapitału społecznego i intelektualnego całej Europy.

Pełnienie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury przez Wrocław daje też realną szansę na zmniejszenie dysproporcji w zakresie dostępu do usług kulturalnych oraz poprawę spójności społecznej i wzmocnienie poczucia europejskiej wspólnoty kulturowej.

Wśród najważniejszych wydarzeń artystycznych znalazły się m.in. wręczenie Europejskich Nagród Filmowych oraz międzynarodowy festiwal teatralny Olimpiada Teatralna. W 2016 r. Wrocław będzie też Światową Stolicą Książki UNESCO, co – zdaniem Ireneusza Grina, kuratora odpowiedzialnego za literaturę w programie ESK 2016 – powiększy skalę wydarzeń z dziedziny literatury. We Wrocławiu w 2016 r. ma także powstać światowy hymn książki, którego tekstem będzie, tłumaczony na kilka języków, wiersz Tadeusza Różewicza. To przedsięwzięcie powstaje we współpracy z UNESCO.

Przygotowania do objęcia tytułu ESK 2016 trwają we Wrocławiu od 2013 r. Na organizację wydarzeń kulturalnych związanych z tym tytułem zostanie wydanych ok. 350 mln zł.

Obchody Europejskiej Stolicy Kultury zostały zainicjowane przez wspólnotę unijną na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE z października 2006 r. Zapoczątkowano je w 2007 roku i będą kontynuowane do 2019 r.

Kategorie: Instytucje
Tagi: Wrocław

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.