Komentarz Grupy Empik Media & Fashion

Komentarz Grupy Empik Media & Fashion

Przegląd

“Sytuacja Grupy EM&F, jak i jej spółek zależnych jest stabilna, co potwierdza z sukcesem zakończony proces refinansowania zadłużenia EM&F, o którym Grupa szeroko informowała rynek / opinię publiczną w końcem listopada 2014 roku.

Grupa EM&F uzyskała stabilne finansowanie na najbliższe 3 lata. Grupa skupia się na skutecznej realizacji strategii dalszego rozwoju kluczowych spółek portfelowych oraz budowaniu wartości dla akcjonariuszy.

Głównym celem jest dalsze rozwijanie sprzedaży wielokanałowej (tj. zarówno poprzez tradycyjne sklepy, jak i online).

Grupa koncentruje się także na wzroście rentowności i utrzymaniu wysokiego poziomu konwersji gotówki w ramach kluczowych aktywów Grupy EM&F, jak również zachowaniu odpowiedniej równowagi pomiędzy ich rozwojem a poziomem zadłużenia Grupy”.

 EM&F S.A.

Poniżej, dodatkowo komunikat prasowy EM&F z dnia 25.11. 2014 roku, który zawiera podsumowanie procesu refinansowania oraz komentarz prezesa Grupy EM&F – pana Krzysztofa Rabiańskiego, prezesa Grupy Empik Media & Fashion.

Warszawa, 25.11.2014 r.

Grupa EM&F z sukcesem zakończyła proces zapewnienia finansowania obligacyjnego i kredytowego, który umożliwi jej stabilny rozwój przez kolejne 3 lata

Zarząd Empik Media & Fashion S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 listopada 2014 r. Spółka zakończyła proces pozyskania trzyletniego finansowania, w ramach którego to procesu:

  1. W okresie od 17 do 24 listopada 2014 r. Spółka odkupiła oraz dokonała wykupu wszystkich jej istniejących obligacji transzy 6/2010, o łącznej wartości nominalnej 249,5 mln złotych, z data wykupu przypadającą w dniu 24 listopada 2014 r., za pomocą środków pozyskanych z:
  • emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela w złotych, serii 2/2014, 3/2014 oraz 4/2014 o łącznej wartości nominalnej 128,8 mln złotych, z datą wykupu przypadającą w dniu 17 listopada 2017 r. oraz oprocentowanych stawką WIBOR 6M powiększoną o marżę;
  • emisji niezabezpieczonych obligacji imiennych w euro, serii SH/2014 o łącznej wartości nominalnej 37.960.000 euro, z data wykupu przypadającą w dniu 17 listopada 2017 r. Nadwyżka środków otrzymanych z tej emisji – ponad wartość podlegających wykupowi obligacji – poprawi płynność Spółki;
  1. W dniu 24 listopada 2014 r., większościowi akcjonariusze Spółki – Eastbridge s.à.r.l.
    i Penta Investments Limited – udzielili Spółce niezabezpieczonej pożyczki w kwocie stanowiącej w euro
    równowartość 100 mln złotych z przeznaczeniem na spłatę pożyczki udzielonej Spółce w dniu 11 września 2014 r. (raport bieżący nr 33/2014). Nadwyżka środków otrzymanych z tej pożyczki – ponad wartość pożyczki przypadającej do spłaty – poprawi płynność Spółki. Pożyczka jest oprocentowana stawką EURIBOR 6M powiększoną o marżę. Pożyczka podlega spłacie w dniu 17 listopada 2017 r.
  1. Na podstawie Umowy o wspólnych warunkach z dnia 20 listopada 2014 r. doszło do przedłużenia do dnia 17 października 2017 r. finansowania kredytowego na nowych, wspólnych zasadach. Wzajemne relacje pomiędzy podmiotami udzielającymi finansowania kredytowego, akcjonariuszami udzielającymi pożyczki oraz obligatariuszami nowych obligacji zostały określone w Umowie pomiędzy wierzycielami (o powyższych umowach Spółka informowała szczegółowo w raportach bieżących nr 43/2014 i 44/2014).

Jesteśmy zadowoleni, że proces refinansowania przebiegł zgodnie z planem. Grupa EM&F uzyskała stabilne finansowanie i przez najbliższe 3 lata możemy skupić się na skutecznej realizacji strategii dalszego rozwoju naszych kluczowych aktywów oraz budowaniu wartości dla akcjonariuszy. Naszym głównym celem będzie dalsze rozwijanie sprzedaży wielokanałowej (tj. zarówno poprzez tradycyjne sklepy, jak i online). Skoncentrujemy się także na wzroście rentowności i utrzymaniu wysokiego poziomu konwersji gotówki w ramach kluczowych aktywów Grupy EM&F, jak również zachowaniu odpowiedniej równowagi pomiędzy ich rozwojem a poziomem zadłużenia Grupy”powiedział Krzysztof Rabiański, prezes Grupy EM&F.

Od redakcji:

Dzisiaj stanowisko prezesa Empik Sp. z o.o., spółki zależnej giełdowego Empik Media & Fashion, obejmuje Ewa Szmidt-Belcarz.

Od początku roku akcje giełdowej spółki matki spadły o 16%, uszczuplając majątek akcjonariuszy o aż 74 mln zł.

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: EMPiK

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.