YOUNG DIGITAL PLANET został partnerem Szerokiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych

YOUNG DIGITAL PLANET został partnerem Szerokiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych

Przegląd

Głównym celem Szerokiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych jest inspirowanie oraz wspieranie działań prowadzących do powszechnej edukacji cyfrowej, efektywnego wykorzystywania technologii cyfrowej oraz akceptacji przemian powodowanych jej stałym rozwojem.

Będąc partnerem Szerokiego Porozumienia,  Young Digital Planet S.A. deklaruje w ramach współrealizowanego, innowacyjnego projektu „Polskie Miasto Przyszłości – otwarta platforma inteligentnych rozwiązań dla miast”, w obszarze edukacja: budowę rozwiązań wspierających nowoczesny proces edukacyjny – taki, który przyczynia się do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i podniesienia kompetencji cyfrowych zarówno uczniów, jak i nauczycieli, umożliwiając lepsze przygotowanie dzisiejszych uczniów do wyzwań jutrzejszego rynku pracy.

Porozumienie jest nieformalnym zrzeszeniem dobrej woli instytucji, organizacji oraz firm, które identyfikują się z jego celami i zamierzają działać na rzecz ich realizacji. Poszukuje ono synergii pomiędzy realizowanymi inicjatywami oraz inspiruje nowe przedsięwzięcia, skupiając informacje o dobrych praktykach oraz propagując je w różnych środowiskach – nawet odległych od zagadnień cyfryzacji. Poprzez wzrost świadomości o korzyściach, ale i zagrożeniach, Szerokie Porozumienie działa na rzecz dostępu do wiedzy i informacji, upowszechnienia partycypacji cyfrowej oraz zdobywania umiejętności niezbędnych we wszystkich okresach życia i obszarach aktywności społecznej oraz zawodowej.

Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych w Polsce działa pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, a powstało z inicjatywy Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Lidera Cyfryzacji.
Więcej informacji na temat działalności Szerokiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych w Polsce znajduję się na stronie http://umiejetnoscicyfrowe.pl/ .

Kategorie: nowe technologie

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.