Pranie pieniędzy

Pranie pieniędzy

Przegląd

„Pranie pieniędzy”

Ewa Gołębiowska

 pranie pieniędzy
cena: 48 zł
Publikacja została zainspirowana wieloma skandalami występującymi w świecie finansów, związanymi z praniem pieniędzy przez instytucje zaufania publicznego. Ponieważ pranie pieniędzy jest zjawiskiem wyjątkowo szkodliwym dla gospodarki, a szczególnie systemu finansowego, konieczne jest wdrożenie efektywnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dla zobrazowania problemu w polskim systemie finansowym w latach 2013–2014 zostało przeprowadzone badanie w instytucjach finansowych. Dotychczasowe podejścia w literaturze przedmiotu do problemu prania pieniędzy nie poruszały kwestii etycznych, które są związane z postawą człowieka i jego rolą w systemie. Wyniki badania potwierdziły przyjętą hipotezę, że postawa etyczna pracowników w znacznym stopniu wpływa na efektywność systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych.
Książka do nabycia w księgarni internetowej wydawnictwa Difin www.ksiegarnia.difin.pl
Kategorie: Biznes i Ekonomia
Tagi: Difin

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.