Bieżące i nformacje dla członków Polskiej Izby Książki

Przegląd

Newsletter PIK 21.2014

logoPIKpl

1. Postępy w negocjacjach na temat redukcji obowiązkowego egzemplarza bibliotecznego (EO)

Pani Minister prof. Małgorzata Omilanowska zaprosiła interesariuszy zmiany rozporządzenia o obowiązkowym egzemplarzu bibliotecznym, w tym przedstawicieli PIK, na rozmowy przy „okrągłym stole”. Mediatorem na spotkaniu w dniu 05.12. br. była sama Pani Minister przy wsparciu ze strony Pani Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa, dr Ziny Jarmoszuk. Osiągnięto porozumienie korzystne dla wszystkich stron. Uzgodniono redukcję liczby EO w myśl przygotowanego projektu zmiany rozporządzenia w sprawie uprawnionych bibliotek, o którym informował Departament Mecenatu Pastwa na spotkaniu w maju br. Jednocześnie piętnastu bibliotekom z dotychczasowej listy uprawnionych będzie zagwarantowany dostęp do nowości wydawniczych poprzez System Academica Biblioteki Narodowej. Dostęp na warunkach odczytu na miejscu w bibliotece przez jednego użytkownika. Poinformujemy Państwa o terminie konsultacji projektu zmiany rozporządzania. 

 

2. Ambasadorzy ustawy o książce – spotkanie z mediami

Coraz więcej znamienitych osobistości podpisuje apel „Polska książka potrzebuje ratunku” i deklaruje chęć aktywnego poparcia starań o regulację rynku książki. W dniu 11.12. br. odbyła się pierwsza runda z planowanych spotkań, na których wybrani „ambasadorzy” projektu dyskutowali z mediami i z przedstawicielami opiniotwórczych środowisk o celach i zasadności ustawy o książce. W spotkaniu z przedstawicielami prasy, radia oraz portali internetowych wzięli udział autorzy – Olga Tokarczuk, Małgorzata Gutowska-Adamczyk, Zygmunt Miłoszewski oraz Grzegorza Kasdepke – oraz wydawcy – Beata Stasińska, Sonia Draga, Włodzimierz Albin i Bogdan Szymanik. Dwugodzinne, niezwykle żywe i konstruktywne spotkanie moderował Piotr Dobrołęcki. Zapis całej rozmowy będzie dostępny w internecie za kilka dni.

Nadal można podpisywać się pod listem otwartym „Polska książka potrzebuje ratunku”, w którym nawołujemy do ratowania rynku książki poprzez wprowadzenie Ustawy o jednolitej cenie książki. Swój podpis można złożyć tutaj.

 

3. Zakończenie Jubileuszu „650 lat w służbie książki”

12 grudnia br. w Klubie Księgarza w Warszawie zakończyliśmy całoroczne obchody Jubileuszu, którym uczciliśmy 650-lecie powstania zawodu stacjonariusza, pełniącego w dawnej Polsce funkcję wydawcy, księgarza i bibliotekarza.( zob. więcej )

 

4. Europa mówi NIE dyskryminacji e-booków!

Przypominamy o inicjatywie Stowarzyszenia Wydawców Włoskich nawołującej do walki o obniżenie stawki podatku VAT na e-booki. Postulaty ujęto w jednym haśle #unlibroèunlibro (a book is a book).

W kampanii #unlibroèunlibro mogą brać udział wszyscy, którzy chcą walczyć z dyskryminacją e-booków.

Pokażmy, że Polska również zgodnym głosem mówi NIE dyskryminacji e-booków! Do kampanii można dołączyć, przekazując za pośrednictwem Twittera i Facebooka poniższą wiadomość:

@EUCouncil@EU_Commission: Italy says NO to ebook discrimination. What about Europe? #unlibroèunlibrohttp://www.unlibroeunlibro.org

W poniedziałek 8 grudnia wystosowaliśmy pismo do ministra finansów, przypominając o problemie dyskryminacji e-booków oraz obietnicach rządu aktywnego wspierania starań środowiska książki w rozwiązaniu tej kwestii. Poprosiliśmy również o przedstawienie działań, jakie rząd prowadził w tej sprawie w 2014 roku oraz planowanych krokach w roku 2015.

 

5. Nagroda Literacka Unii Europejskiej – polski laureat w 2015 r.

Już w kwietniu 2015 roku poznamy polskiego laureata Nagrody Literackiej Unii Europejskiej. Zostanie on wyłoniony w efekcie trwających prac Jury, w którego skład wchodzą przedstawiciele środowisk pisarzy, księgarzy, wydawców i dziennikarzy. Są to: Jakub Bułat (księgarnio-kawiarnia Tarabuk), prof. Anna Nasiłowska (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich), Michał Nogaś (Program III PR) oraz Małgorzata Skowrońska (Polska Izba Książki) – przewodnicząca Jury.

Nagroda Literacka Unii Europejskiej, wspierana przez Komisję Europejską, ma na celu wyróżnienie i promowanie wschodzących talentów, autorów mających w swoim dorobku 2-4 publikacje (beletrystyka). Organizatorem Nagrody jest konsorcjum utworzone przez europejskie stowarzyszenia wydawców, księgarzy i pisarzy. W 2015 roku Polska będzie jednym z 12 krajów, których autor zdobędzie Nagrodę.

Laureaci Nagrody w 2015 roku zostaną ogłoszeni w kwietniu podczas Targów Książki w Londynie, natomiast uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu w Brukseli z udziałem osobistości ze świata kultury i polityki.

Laureaci otrzymują nagrodę finansową oraz są promowani na Targach Książki we Frankfurcie, Targach Książki w Londynie oraz na festiwalu Passa Porta w Brukseli. Mają dzięki temu niepowtarzalną okazję do przedstawienia swojej twórczości na arenie międzynarodowej. Wyróżnieni autorzy (bądź ich wydawcy) mają ponadto pierwszeństwo w ubieganiu się o dofinansowanie na tłumaczenia ze środków unijnych.

 

6. Prace nad Raportem Końcowym projektu badawczego „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce”

Intensywne prace nad Raportem Końcowym dwuletniego projektu PIK, realizowanego wraz z OPI-PIB oraz CBOS, a współfinansowanego przez MKiDN biegną ku końcowi. Uzyskany zakres wyników badań, prowadzonych w różnych modułach i z różnej perspektywy jest imponujący. Raport Końcowy to pierwszy krok interpretacji naukowej i praktycznej tych wyników.

 

7. Wsparcie wydawców przez Instytut Francuski

Zbliża się kolejna sesja Programu wsparcia wydawniczego Institut Francais (pokrycie zaliczki tytułem licencji). Termin składania wniosków: wtorek 23 grudnia 2014 r. Wszystkie potrzebne informacje dostępne są na stronie Instytutu tutaj.

Wniosek budżetowy do wypełnienia wraz z przykładowo wypełnionym budżetem do pobrania poniżej. Wnioski należy przesyłać wyłącznie drogą mailową najpóźniej do wtorku 23 grudnia na adres: frederic.constant@institutfrancais.pl

 

8. Sprostowanie

W nawiązaniu do informacji z Newslettera PIK 20.2014 dotyczącej przebiegu ostatniego Forum PIK, pragniemy sprostować, że Pani Aleksandra Wołoszczuk reprezentowała Wydawnictwo Naukowe PWN jako właściciela platformy IBUK Libra.

 

9. Warsztaty Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Zachęcamy do zapoznania się z załączoną do Newslettera ofertą szkoleniową przygotowaną przez SBP. Szkolenia zaplanowane na styczeń i luty 2015 r.:

  • „Ochrona zbiorów we współczesnej bibliotece”, 22.01.2015 r., Warszawa
  • „Prezi.com – tworzenie nieszablonowych prezentacji w środowisku informacyjnym”, 23.01.2015 r., Warszawa
  • Warsztaty „Teatralne spotkania z książką”, 06.02.2015 r., Warszawa
  • „Rola i zadania ABI-ego w bibliotece w świetle nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych”, 19.02. 2015, Warszawa.

 

10. SAiW COPYRIGHT POLSKA wygrało w NSA z Ministerstwem Finansów

We wtorek, 9 grudnia br., Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) jednoznacznie stwierdził, że opłaty reprograficzne wypłacane przez SAiW COPYRIGHT POLSKA na rzecz wydawców nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) i oddalił skargę kasacyjną Ministra Finansów na korzystny dla Stowarzyszenia wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (WSA) z dnia 10 kwietnia 2013 r. Więcej  tutaj.

 

11. Wyniki konkursu Leonardo 2014

Przyznano Nagrody Leonardo 2014 za najlepsze publikacje dotyczące innowacji w transporcie, logistyce, infrastrukturze, energetyce oraz gospodarce niskoemisyjnej.

Organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody jest Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych (CATI). Konkurs odbywa się pod patronatem Polskiej Izby Książki. Ponadto patronem konkursu jest Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo Na Rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury. Konkurs jest corocznym wydarzeniem. Nagrody i wyróżnienia wręczane są podczas Forum Innowacji Transportowych (Transport Innovation Forum).

Więcej o wynikach tutaj.

Biuro PIK

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.