Brytyjski samorząd lokalny po 1945 roku

Brytyjski samorząd lokalny po 1945 roku

Przegląd

Elżbieta Sadowska

Brytyjski samorząd lokalny po 1945 roku

NOWOŚĆ

okladka paser

Prezentowana książka z jednej strony przyczynia się do wypełnienia luki na krajowym rynku wydawniczym, z drugiej zaś wpisuje się w niedawno otwartą dyskusję nad aktualnym stanem struktur brytyjskiego samorządu lokalnego i zachodzącymi w nich przeobrażeniami. Lektura monografii przekonuje, że wiele zawartych w niej ustaleń i wniosków stanowi cenny i gruntownie udokumentowany wkład dr Elżbiety Sadowskiej do wzmiankowanej dyskusji.

Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Zięby  

Praca Elżbiety Sadowskiej jest znakomitym przykładem, jak należy badać zagadnienia samorządu lokalnego, tak by były to badania ważne i ciekawe. A dodać należy, że za przedmiot swych analiz Autorka obrała jeden z najtrudniejszych i jednocześnie najbardziej frapujących przykładów różnorodności samorządowej, czyli Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Szczerskiego, prof. UJ

Elżbieta Sadowska – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, absolwentka politologii i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureatka Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepszą pracę doktorską dotyczącą ustroju i działalności samorządu terytorialnego. W latach 2011-2014 kierownik projektu badawczego poświęconego samorządności brytyjskiej. Autorka publikacji naukowych na temat ustrojów państwowych. Prowadziła badania na Uniwersytetach w Oksfordzie i Edynburgu.

Więcej informacji na www.wuj.pl

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.