Mobbing i dyskryminacja w stosunkach pracy

Mobbing i dyskryminacja w stosunkach pracy

Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie czytelnikowi praktycznych zagadnień związanych z występowaniem w stosunkach pracy zjawisk mobbingu i dyskryminacji. Jest ona przeznaczona zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Pozycja szczególnie
polecana osobom odpowiedzialnym na terenie zakładu pracy za realizowanie w imieniu pracodawcy polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej, zatrudnionym w działach zarządzania zasobami ludzkimi (Human Resources). Autorzy uwzględniają najnowsze orzecznictwo dotyczące problematyki mobbingu i dyskryminacji. Lektura publikacji pomoże pracodawcom przedsięwziąć działania, które pozwolą zminimalizować ryzyko wystąpienia ich odpowiedzialności za mobbing bądź dyskryminację. Pracodawca po lekturze publikacji będzie dysponował wiedzą jakie kroki należy podjąć, aby zawczasu zapobiec wystąpieniu zjawiska mobbingu/dyskryminacji na terenie zakładu pracy, a w razie ich wystąpienia, jakie kroki podjąć, by zminimalizować ryzyko strat.
Pracownik zaś, w bardzo przystępny sposób, pogłębi swą wiedzę na temat skutecznego dochodzenia roszczeń, zarówno w drodze postępowania sądowego jak i przedsądowego. Książka zawiera także przykładowe wzory pism procesowych oraz aktów wewnątrzzakładowych, np. regulamin antymobbingowy.

Książka do nabycia w księgarni internetowej wydawnictwa Difin www.ksiegarnia.difin.pl

Kategorie: Biznes i Ekonomia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.