Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim

Elżbieta Traple 

Na rynku wydawniczym wśród pozycji z zakresu prawa
autorskiego brak było dotychczas kompleksowego opracowania poświęconego
wyłącznie umowom.
Tymczasem podstawowe problemy konstrukcyjne obrotu majątkowymi prawami
autorskimi, mimo upływu ponad 15 lat od wejścia w życie ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, ciągle budzą kontrowersje i wywołują
rozbieżności w orzecznictwie.

Prezentowana publikacja została podzielona na dwie części. W pierwszej
z nich poddano analizie ograniczenia swobody umów w prawie autorskim
oraz zakres zastosowania przepisów kodeksu cywilnego o zobowiązaniach
do umów prawnoautorskich. W drugiej części przedstawiono umowy o
eksploatację utworów najczęściej występujące w obrocie prawnym,
koncentrując się na wykształconych w praktyce modelach tych umów. W
pracy omówiono również najważniejsze zagadnienia zbiorowego zarządu,
uwzględniając zasady powierzania praw w zarząd oraz
podstawyreprezentowania przez organizacje zbiorowego zarządu
określonego repertuaru. Ze względu na ogromne znaczenie obrotu
międzynarodowego w prawie autorskim w książce znalazł się także
rozdział poświęcony określeniu prawa właściwego dla stosunków
kontraktowych z zakresu prawa autorskiego.

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.