Sejm zajął się ustawą regulującą zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi w Polsce

Sejm zajął się ustawą regulującą zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi w Polsce

Przegląd

Rządowy projekt wdraża unijną dyrektywę (2014/26/UE) dotyczącą zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do korzystania z utworów muzycznych online na rynku wewnętrznym. Ta unijna presja jest tu też widoczna, dość powiedzieć, że Komisja Europejska zwróciła się przed kilkoma tygodniami do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie na Polskę kary finansowej w wysokości 87,6 tys. zł za każdy dzień opóźnienia w jej wdrożeniu – a państwa członkowskie miały dokonać wdrożenia tej dyrektywy do prawa krajowego do 10 kwietnia 2016 r. czytamy w artykule Marka Domagalskiego  (Rzeczpospolita)

 

czytaj cały artykuł http://www.rp.pl/Prawo-autorskie/302099990-Mocniejsza-kontrola-nad-tantiemami.html

Kategorie: Prawo autorskie

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.