Wyprawka szkolna 2013

Wyprawka szkolna 2013
W tym roku obowiązuje wyższe kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.  Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej dochód uprawniający do uzyskania pomocy nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie. Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie.
 
Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić: dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej do kwoty 225 zł, dla uczniów klas V szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł, dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej – do kwoty 390 zł, dla uczniów klasy II Liceum Ogólnokształcącego lub technikum) – do kwoty 445 zł. W przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, i do 607 zł w gimnazjum.

Na realizację programu przeznaczono w tym roku z budżetu państwa prawie 180 mln zł; to o 52 mln zł więcej niż w zeszłym roku. Według MEN pozwoli to objąć pomocą ponad 575 tys. uczniów.

Kategorie: Edukacja

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.