Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz

Autor: prof. dr hab. Bogusław Banaszak
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-255-4095-1
Wydawnictwo C.H. Beck

Publikacja stanowi komentarz do obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. Ustawa zasadnicza jest najwyżej postawionym w hierarchii polskiego porządku prawnego aktem, regulującym całokształt zagadnień ustrojowych.

Z uwagi na wiedzę i doświadczenie Autora publikacji, wybitnego znawcy przedmiotu oraz twórcę wielu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, Czytelnik ma możliwość zapoznania się:

  • ze szczegółowym omówieniem wszystkich przepisów ustawy zasadniczej, jak również z bogatym orzecznictwem sądowym dotyczącym Konstytucji;
  • z literaturą w przedmiotowym zakresie, 
  • z najnowszymi poglądami doktryny oraz stanowiskami zajętymi w ostatnich latach w sprawie rozumienia przepisów konstytucyjnych przez TK.

Komentarz prezentuje kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących m.in:

  • konstytucyjnych zasad ustroju państwa;
  • statusu jednostki w państwie
  • kompetencji organów państwowych
  • relacji pomiędzy prawem UE i prawem RP
W niniejszym, 2. wydaniu, oprócz uwzględnienia wszystkich zmian Konstytucji RP od czasu ukazania się wydania poprzedniego Autor odnosi się również do nowych zagadnień i instytucji wynikających ze stałego rozwoju prawa jak np. ustawy kooperacyjnej, Kodeksu wyborczego, nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, orzeczeń TK o wtórnym prawie UE, Traktacie Lizboński i o obywatelstwie.

Komentarz do Ustawy zasadniczej niezbędny jest każdemu praktykującemu prawnikowi (adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy, sędziowie), jak również stanowi nieocenioną pomoc dla studentów prawa, administracji, politologii, a także dla każdego chcącego zgłębić podstawy funkcjonowania Państwa Polskiego, treść i sposoby zagwarantowania praw człowieka i obywatela oraz zaspokajania potrzeb społecznych, sposoby tworzenia prawa, hierarchię jego źródeł a także kompetencje i wzajemne relacje pomiędzy organami władzy państwowej.
 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/wirtua/domains/wirtualnywydawca.pl/public_html/wp-content/themes/waszww-theme/includes/single/post-tags.php on line 4

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.