Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956)

Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956)
Maria Jolanta Radziszewska
Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956)

 
Polecamy Państwu najnowsza książkę Marii Jolanty Radziszewskiej „Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956)”.Autorka ma nadzieję, że niniejsza praca stanowi istotny krok na drodze do syntezy dziejów nauczycielstwa oraz dalszych badań nad dziejami polskiej edukacji w regionie i kraju. Książkę adresuje także do grona Czytelników, którym bliskie są sprawy zawodu nauczycielskiego i pracy nauczycieli.

Opracowanie stanowi monograficzne studium historyczno-pedagogiczne. Ogólną konstrukcję niniejszej publikacji tworzą cztery rozdziały wyodrębnione na podstawie kryterium problemowo-chronologicznego. W rozdziale pierwszym wyróżniono problemy, które zadecydowały o specyfice pracy nauczycieli na Warmii i Mazurach w latach 1945–1956. Jako kryterium wyboru omawianych zagadnień przyjęto wydarzenia gospodarcze, społeczno-kulturowe i demograficzne, oświatowo-wychowawcze oraz pedeutologiczne… więcej
 

Kategorie: Edukacja

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.