Bunt czytelników, Bunt wydawców

Bunt czytelników, Bunt wydawców
 
Bieżące informacje dla członków PIK

W skrócie  2.11                                

1.  List do Premiera RP w sprawie U. o Ś.U.D.E.
Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Twórców „Łazienki Królewskie” oraz PIK wystosowały pismo do Premiera Donalda Tuska w sprawie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (U.oŚ.U.D.E.). Sprawa ważna dla naszego środowiska, szczególnie w odniesieniu do usług via Internet. Profesjonalna analiza  projektu zmian tej ustawy dokonana przez wspólnie wynajętą kancelarię prawną wykazała, że w pracach nad projektem nie uwzględniono należycie poziomu ochrony praw własności intelektualnej określonego zarówno w polskim prawie autorskim, jak i obecnych trendów w pracach nad tymi  zagadnieniami w Unii Europejskiej i zapowiadanych dyrektywach  UE.

2. Decyzja Urzędu  Zamówień Publicznych ws. opłat z tytułu prenumeraty.
W wyniku wspólnej interwencji Izby Wydawców Prasy i PIK  w Urzędzie Zamówień Publicznych dotyczącej wątpliwości co do stosowania przepisów art.151 a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo Zamówień  Publicznych (PZP), obydwie Izby otrzymały jednoznaczną, zgodną z wnioskowaną wykładnię Urzędu Zamówień Publicznych w kwestii braku sprzeczności pomiędzy praktyką pełnej zapłaty z góry przy prenumeratach, a zapisie o zaliczkach w ww artykule Ustawy. Znakomite opracowanie kancelarii prawnej finansowane było przez IWP oraz czterech zainteresowanych członków PIK w ramach funduszu celowego.

3. Posiedzenie Rady PIK.

23 listopada 2011 odbyło się posiedzenie rady PIK. Głównymi tematami spotkania były: budżet na rok 2012 i organizacja pracy biura, w tym współpraca  z członkami rady. Prezes  rady podkreśliła, że biuro PIK będzie bieżąco reagować na wszystkie wydarzenia istotne dla działalności członków oraz podejmować niezbędne inicjatywy legislacyjne. Do końca roku na stronie internetowej znajdą się informacje o regulacjach prawnych istotnych dla działalności członków, a więc dotyczących m.in. VAT-u na publikacje elektroniczne, egzemplarza obowiązkowego, FPT, ochrony praw autorskich oraz informacje o ich źródłach i aktualnym stanie spraw w toku.
Rada PIK podjęła uchwałę o akceptacji zaprezentowanego budżetu PIK na rok 2012 (plik z nowym budżetem, zadaniami i składkami na rok 2012 znajdują się na stronie www.pik.org.pl w strefie dla członków).

4. Bunt czytelników, Bunt wydawców.
Z zainteresowaniem śledzimy obydwie akcje: nawoływanie do zakupu książek w przyjaznych, tradycyjnych lub internetowych  księgarniach zamiast w dużych sieciach; opór wydawców wobec  partnerów handlowych, którzy  nie wywiązują się ze swoich zobowiązań. W tle obydwu akcji jest troska o bogatą, różnorodną i wartościową ofertę na rynku książki. Niezależnie od jej formy – czy papierowej, czy też elektronicznej. Problemy dla twórców tej oferty – autorów, wydawców, księgarzy – nabrzmiewają. W tej sytuacji cieszy silny odzew zaniepokojonych czytelników i mediów. Czytelnictwo, książka są jednak ważne. Powstają kluby czytelnicze; w radio, w TV, w prasie coraz częściej promuje się książki i dyskutuje o tym, jak ważne jest dobre funkcjonowanie naszej branży. Te sprawy zajmują znaczące miejsce w planach przyszłorocznych działań PIK. Dyskusję wewnętrzną zaczniemy podczas spotkania w siedzibie PIK 15 grudnia. b.r., obecność na którym potwierdziła już liczna grupa naszych członków.

5. Wniosek o zmiany w Statucie PIK złożony do KRS.
Uchwalony podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Statut PIK został złożony do KRS w Warszawie.

6. Ponadto w biurze PIK pracujemy nad:
Zebraniem i oceną ofert kancelarii prawnych w sprawie obsługi pozwu grupowego.
Konsensusem w sprawie EO.
Zbiorem informacji o ustawach i regulacjach ważnych dla branży.
Zbiorem informacji o ważnych działaniach w Polsce promujących książkę.

7. Forum PIK.

Prosimy o zamieszczanie na forum PIK artykułów, linków, komentarzy dotyczących wydarzeń związanych z naszą branżą.

JD/GSz

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.