"Różnie rozumieliśmy całość obrotu książkami"

"Różnie rozumieliśmy całość obrotu książkami"
 
Publikujemy najnowsze pismo Piotra Marciuszka nt. okresu przejściowego dotyczącego zastosowania zerowej stawki VAT na książki w okresie 1 stycznia – 31 kwietnia 2011 roku, rozesłane do członków PIK 30 grudnia.

„Szanowni Państwo,

Wczoraj i przedwczoraj otrzymałem wiele sygnałów dotyczących interpretacji rozporządzenia o okresie przejściowym. Na początku nie mogłem uwierzyć w wersję Krajowej Informacji Podatkowej, że wydawcy mogą sprzedawać swoje książki z magazynów z zerową stawką VAT do dystrybucji, ale dystrybutorzy muszą dodawać do nich 5% VAT, jeśli dostawa nastąpiła po 1.I.2011 roku. Przeprowadziłem obszerną korespondencje z panem Tomaszem Tratkiewiczem, dyrektorem Departamentu VAT w MF (cała korespondencja poniżej), do wiadomości wiceministra finansów pana
Macieja Grabowskiego oraz asystenta ministra Michała Boniego, pana Witolda Przeciechowskiego. Nie wiem, kim jest pani Beata Rogowska-Rajda, dołączona przez stronę rządową do listy adresowej. Proszę uważnie przeczytać całość zaczynając od dołu – jest tam zacytowany list prawnika Izby Wydawców Prasy, komentujący moją rozmowę telefoniczną z wiceministrem Grabowskim z 23.XII br., podczas której upewniałem się, czy rozporządzenie na pewno obejmuje cały obrót książkami wyprodukowanymi do końca 2010 roku. Usłyszałem że tak, ale jak się okazało, różnie rozumieliśmy całość obrotu.

Mam nadzieję, że z wymiany korespondencji wyczytacie Państwo, jakie były ustalenia i duch porozumienia zawartego podczas spotkań u ministra Boniego. Na pewno nie taki, jak się wczoraj okazało. Zgodnie z rozporządzeniem będziemy mieli w księgarniach te same książki o różnych cenach, w zależności od terminu dostawy. W załączniku znajdziecie Państwo list EMPIKu w tej sprawie, słusznie interpretujący rozporządzenie MF.

Pozdrawiam wszystkich Państwa, życząc, aby przyszły rok nie był tak koszmarny jak ten kończący się właśnie.
Z wyrazami szacunku
Piotr Marciszuk
Prezes Polskiej Izby Książki”

 
Poniżej publikujemy wspomniane wcześniej pismo Empiku z dnia 28 grudnia.

„Szanowni Państwo
W dniu 27 grudnia 2010 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z 22.12.2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr  246, poz. 1649 – dalej: Rozporządzenie), wprowadzające m.in. przepisy dotyczące stosowania w okresie przejściowym dotychczasowych stawek VAT dla książek, czasopism i gazet.
Na podstawie § 36 pkt 1 Rozporządzenia, stawka 0% będzie miała zastosowanie  w okresie do dnia 30 kwietnia 2011 r. dla dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN.
Warunkiem stosowania 0% stawki VAT na podstawie ww. przepisu wskazanym w § 38 pkt 1 Rozporządzenia będzie posiadanie dokumentacji potwierdzającej, że książki zostały:
a) przekazane do dystrybucji przed dniem 1 stycznia 2011 r.,  lub
b) przez dokonującego ich dostawy ujęte w spisie z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2010 r.
Oznacza to, że w przypadku książek niewprowadzonych do dystrybucji, ale wyprodukowanych i objętych spisem z natury na 31.12.2010 r. stawka 0% będzie miała zastosowanie niewątpliwie w razie ich sprzedaży dokonywanej przez podmiot, który dokonał spisu z natury, tj. wydawcę.  Natomiast literalne brzmienie § 38 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia nie pozwala na zastosowanie stawki 0% dla sprzedaży tych książek (tj. ujętych przez wydawcę w spisie z natury na 31.12.2010) przez inne podmioty, tj. dystrybutorów, a w tym Empik.
Podsumowując, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Empik nie będzie mógł stosować 0% stawki VAT w przypadku dostawy książek zakupionych od wydawcy w 2011 r., nawet jeśli wydawca zastosuje stawkę 0% dla dostawy, na bazie dokonanego na dzień 31.12.2010 r. spisu z natury.

Z poważaniem
Aleksandra Paruch
Head of Book Department”

Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.