IKP vs Juka-91

IKP vs Juka-91
 
Poniżej publikujemy pismo przesłane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w Warszawie przez Kujawsko – Pomorski Oddział IKP . Tekst dotyczy sprzedaży przez Wydawnictwo Juka-91 niekompletnego pakietu „Gra w Kolory” do klasy 2 szkoły podstawowej.  

Wniosek

Kujawsko – Pomorski Oddział Izby Księgarstwa Polskiego w Bydgoszczy działając na podstawie art. 1 Statutu Izby wnosi o  sprawdzenie, co do zgodności z obowiązującymi przepisami a w szczególności z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. działań Wydawnictwa  Juka-91 Sp. z o.o. z Warszawy ul. Jutrzenki 118 polegających na wprowadzeniu do sieci sprzedaży m.in, księgarń na terenie całego kraju  pakietu podręczników „Gra w kolory” do klasy 2 szkoły podstawowej w stanie niekompletnym bez podania informacji o tym stanie rzeczy do publicznej wiadomości (np. do księgarń czy na stronie internetowej Wydawnictwa) .
    Według zapewnień Wydawnictwa umieszczonych na opakowaniu (dowód w załączeniu) w skład pakietu oprócz podręcznika cz.1 i  2, ćwiczeń cz.1,2,3 i 4, matematyki cz.1,2,3 i 4 wchodzą także: wyprawka, śpiewnik i płyta do zajęć komputerowych. Z informacji uzyskanej od klienta wynikało, że w zestawie brakuje „wyprawki”. Po interwencji jednej z księgarń w Wydawnictwie Juka-91 (poprzez infolinię 800 650 300) uzyskano informację, że „wyprawka zestaw pomocy dla ucznia kl.2 będzie wysyłana bezpośrednio do placówek korzystających z pakietu Gra w kolory”,-   na potwierdzenie powyższego przesłano pocztą e-mailową  potwierdzenie tej informacji (dowód w załączeniu).

 
Z powyższego jednoznacznie wynika, że do sprzedaży wprowadzono towar niekompletny bez podania informacji o tej niezgodności (nie ma zastosowania wobec tego art.7 Ustawy o UOKiK) 
 
Wobec takich działań Wydawnictwa  cała odpowiedzialność za towar, jako niezgodny z umową (po rozpakowaniu kupujący stwierdził, że brakuje jednej pozycji) spada na sprzedawcę (księgarza) i w przypadku zgłoszenia reklamacji przez kupującego, sprzedawca nie ma możliwości pozytywnego rozpatrzenia reklamacji (nieodpłatnej naprawy czy wymiany towaru na nowy) poza „zwrotem pieniędzy”.    Pragniemy poinformować Urząd, że podobna sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku z pakietem „Gra w kolory do kl.1” i tłumaczenie się Wydawnictwa, że producent nie zdążył na czas „wyprodukować” wyprawki jest mało wiarygodne i zmusza szkoły do angażowania się w dystrybucję podręczników i rodzi podejrzenia, że Wydawnictwo działa w sposób celowy i zamierzony (pozyskuje w ten sposób bazę danych szkół w których może bezpośrednio sprzedać swoje podręczniki). 
 
Przy wydaniu tego pakietu Wydawnictwo weszło w porozumienie z przedstawicielami produktów szkolnych „Patio” i „Colorino” przez co w pakiecie znalazły się prospekty(dowód w załączeniu -2 egz.) reklamowe tych Firm  z adnotacją, że są „Polecane przez nauczycieli”, które zachęcają dziecko do wyboru przyborów szkolnych tylko tych Firm i pokolorowania „Statku Kapitana Juki” (dowód w załączeniu) i wybrania „swojej nagrody” a na dole drobnym druczkiem, że „losowanie nagród 28.10.2010”. Kto jest w stanie wytłumaczyć dziecku z drugiej klasy szkoły podstawowej, że „pokolorowanie statku Kapitana Juki!” i wybranie nagrody to jeszcze nie otrzymanie tej nagrody! Wydawnictwo  działając marketingowo, jak w świecie dorosłych(„wszystkie chwyty dozwolone”) ogranicza dziecku możliwości samodzielnego decydowania na swym poziomie wiekowym. Czy jest to zgodne z przyjętymi normami w nauczaniu zintegrowanym? – powinno się wypowiedzieć Ministerstwo Edukacji Narodowej       
 
Zdaniem naszego Oddziału powyższe działania Wydawnictwa Juka-91 z Warszawy są sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami prawnymi i wymagają interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Kategorie: Edukacja

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.