Odpowiedź ministrowi M. Grabowskiemu w sprawie podatku VAT

Odpowiedź ministrowi M. Grabowskiemu w sprawie podatku VAT
„Szanowny Panie Ministrze,
Bardzo dziękuję za odpowiedź na mój list w sprawie stawek VAT na książki i czasopisma specjalistyczne po roku 2010. Bardzo też dziękuję za przypomnienie zasad obowiązujących w Unii Europejskiej w tej kwestii, które co prawda są mi doskonale znane, podobnie jak całemu środowisku książki. Dziękuję też za przypomnienie trudnych negocjacji z roku 2007 – wszyscy czytelnicy książek w Polsce doskonale pamiętają, jak dużą wdzięczność są winni w tej kwestii ministrowi Jackowi Rostowskiemu, wiceministrowi Jackowi Dominikowi oraz ambasadorowi Polski przy Unii Europejskiej, panu Janowi Tombińskiemu, który skutecznie przekonywał pozostałe państwa Unii do polskich racji. Wszyscy ludzie jakkolwiek związani z książką i czasopismami specjalistycznymi (często podstawą społeczeństwa obywatelskiego) oczekują od rządu polskiego takiej samej (jeśli nie większej) determinacji w walce o polską kulturę (mam nadzieję, że mój poprzedni list w sprawie VAT wystarczająco tłumaczy użycie wielkiego kwantyfikatora).
Pozwolę sobie jeszcze odnieść do cytowanego przeze mnie przykładu Szwecji i wpływu obniżki VAT na wzrost zakupu książek. Wbrew twierdzeniom Pana Ministra ten przypadek jest uznawany za czysty dowód w sprawie, ponieważ obniżka VAT i wzrost zakupów nastąpiły w tak krótkim czasie, iż wpływ jakichkolwiek innych czynników mógł być tylko minimalny. 20 proc. to jednak ogromna liczba…
Przede wszystkim jednak chciałbym podziękować Ministerstwu Finansów i osobiście Panu Ministrowi Jackowi Rostowskiemu, iż wystąpił do Komisji Europejskiej w sprawie przedłużenia polskiej derogacji po 2010 roku. Zarząd Federacji Wydawców Europejskich podczas ostatnich spotkań w czerwcu b.r. z panią komisarz Vassiliou (kultura i edukacja) oraz komisarzem Barnierem (rynek wewnętrzny) również apelował o życzliwe potraktowanie państw starających się o zerową lub zredukowaną stawkę VAT. Uzyskaliśmy wstępne poparcie i życzliwość dla tej sprawy.
W chwili obecnej pozostaje jeszcze problem, już tylko wewnętrzny, polski, zerowej stawki na audiobooki i e-booki publikowane na nośnikach fizycznych (np. CD-ROMy). Jak Pan Minister był łaskaw zauważyć,  Dyrektywa 2009/47/WE z 9.V.2009, zezwala państwom członkowskim na wprowadzenie takich rozwiązań samodzielnie, bez uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej. Nie mogę uwierzyć, iż rząd polski wprowadza korzystne dla polskich obywateli rozwiązania tylko wtedy, gdy europejskie dyrektywy go do tego zmuszają, nie wprowadza natomiast, gdy dyrektywy tylko to umożliwiają. Dlatego środowisko książki w Polsce oczekuje wyraźnej deklaracji Ministerstwa Finansów w tej sprawie – czy wprowadzi zerowe stawki dozwolone przez w/w Dyrektywę, jeśli tak, to kiedy to uczyni. Jeśli Ministerstwo nie zamierza tego uczynić, proszę o uzasadnienie takiego stanowiska.
Pozostając z wyrazami szacunku i do dyspozycji Pana Ministra, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba
Dr Piotr Marciszuk
Prezes Polskiej Izby Książki
Wiceprezydent Federacji Wydawców Europejskich
Do wiadomości:
Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów
Pan Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pan Rafał Grupiński, Poseł na Sejm RP”.
 
Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.