PM Point Group kupiła "Wprost"

PM Point Group kupiła "Wprost"
 
PM Point Group podpisała umowę z Qebonto Holdings Ltd (Cypr), reprezentowaną przez Amadeusza Króla, na mocy której nabyła 80 udziałów o łącznej wartości nominalnej 40000 zł, co stanowi 80 proc.  kapitału zakładowego i taki sam procent głosów na Zgromadzeniu Wspólników, w spółce Agencja Wydawniczo – Reklamowa „WPROST”. Łączna cena zakupionych udziałów wynosi 8 072 500 zł. PMPG sfinansuje transakcję środkami własnymi.
Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.