Marco Meschini "1204"

Marco Meschini "1204"
Marco Meschini
1204 – TAJEMNICA
IV wyprawy krzyżowej i podboju Konstantynopola

 

 
 
12 kwietnia 1204 r. wojska zjednoczone pod sztandarami czwartej krucjaty, zamiast wyzwolić Jerozolimę, zdobyły Konstantynopol, przybiwszy tam na statkach floty weneckiej. Miasto zostało złupione i na tym, co pozostało z chrześcijańskiego Cesarstwa Bizantyj-skiego, powstało Cesarstwo Łacińskie (1204–1261).
Było to wydarzenie bardzo złożone i bolesne – uczestnicy wyprawy dwa razy zdobyli bizantyjską stolicę; papież obłożył klątwą krzyżowców i Wenecjan; liczni rycerze krzyżowi odmówili udania się do Konstantynopola, gdzie władzę sprawował przecież uzurpator –
i pogłębiło jeszcze stan rozdarcia pomiędzy światem katolickim
i prawosławiem do tego stopnia, że po dziś dzień stanowi ono kość niezgody w relacjach między dwoma Kościołami.
Książka rekonstruuje przebieg faktów tego dramatycznego i bogatego w wypadki okresu (I część) oraz późniejsze interpretacje (II część), aby rozstrzygnąć palącą kwestię: czy podbój był efektem całej serii nadzwyczajnych i przypadkowych wydarzeń, czy też owocem skrupulatnie przygotowanego tajemnego planu.
 
Marco Meschini (Varese, 1972) historyk, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolanie. Zajmu-je się szczególnie dziejami wypraw krzyżowych oraz historią wojskowości. Współpracuje z działami kultury dziennika „Il Giornale” i miesięcznika „Medioevo”. Jest autorem licznych opracowań dotyczących średniowiecza, w tym książki San Bernardo e la seconda crociata (Święty Bernard i druga krucjata), Mediolan 1998. 
 
Dlaczego warto przeczytać tę książkę:

– nowe spojrzenie na wielką zagadkę historii!
– książka przenosi w odległe czasy średniowiecza, do okresu, gdy tysiące wojowników wyruszyło w niebezpieczną podróż na Wschód
-zróżnicowany aparat ikonograficzny, ze zdjęciami i kolorowymi mapami, ubogaca całe dzieło 

Kategorie: Religia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.