Sąd Apelacyjny zmniejszył karę dla Ruchu

Sąd Apelacyjny zmniejszył karę dla Ruchu
Sąd Apelacyjny w Warszawie zmniejszył 19 lipca nałożoną na Ruch karę pieniężną z 6 mln zł do 750 tys. zł.

Ruch został ukarany w 2004 roku przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) za nielegalne porozumienie z Franpress.

„Sąd Apelacyjny zmniejszył grzywnę, ale jednocześnie oddalił apelację Ruchu i podtrzymał zdanie UOKiK, że umowa z Franpress zawarta w styczniu 2003 r. ograniczyła konkurencję na rynku”- czytamy w komunikacie.

Ruch poinformował, że zwrócił się o pisemne uzasadnienie wyroku i kiedy je otrzyma zarząd podejmie decyzję o dalszym działaniu.

W 2004 r. spółka utworzyła rezerwę w wysokości 6 mln zł, w związku z ryzykiem związanym z karą.

Zgodnie z prognozą, przychody Ruchu ze sprzedaży mają sięgnąć 4.209 mln zł, a zysk netto 49,3 mln zł w 2007 r. W I kw. przychody wyniosły 1.015 mln zł, a zysk netto 12,31 mln zł, co stanowi wykonanie prognoz całorocznych odpowiednio w 24,2% i 24,9%.

Na II połowę roku Ruch zapowiadał rewizję całorocznego budżetu, szczególnie w planie inwestycyjnym. Na 2007 rok na inwestycje spółka ma przeznaczyć ponad 200 mln zł, w tym 147 mln zł to kwota pochodząca z giełdy, a 60 mln zł to środki własne.

W oddzielnym komunikacie Ruch poinformował, że uprawnieni pracownicy Ruchu otrzymają nieodpłatnie od Skarbu Państwa 4.369.200 akcji spółki. Papiery te będą mogły zostać wprowadzone na giełdę najwcześniej po 8 czerwca 2009 roku.

„Otrzymanie przez spółkę powyższej informacji pozwala przystąpić do realizacji czynności zmierzających do uruchomienia procesu nieodpłatnego udostępniania akcji uprawnionym osobom” – napisano w czwartkowym komunikacie.

Liczba osób uprawnionych do otrzymania papierów przekracza 14 tysięcy.

Akcje przeznaczone dla pracowników objęte są ustawowym 2-letnim, a w przypadku członków zarządu 3-letnim, ograniczeniem zbywalności, którego termin upłynie 8 czerwca 2009 roku.

W związku z tym papiery te będą mogły zostać wprowadzone na giełdę nie wcześniej niż po upływie tego terminu.

Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.