WSiP poszukuje inwestora

WSiP poszukuje inwestora

 
Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A.
poszukuje inwestora strategicznego
dla największej hurtowni książek w Polsce
i zaprasza do składania ofert na nabycie akcji spółki WKRA S.A.
 

Sprzedaż akcji obejmuje posiadany przez WSiP S.A. pakiet 26 066 akcji stanowiący 100% procent kapitału zakładowego spółki WKRA.

 
Odpowiedź na zaproszenie do składania ofert powinna zawierać wskazanie wielkości pakietu akcji, będących przedmiotem zainteresowania, określenie podmiotu (kopia wpisu do odpowiedniego rejestru, kopia nadania numeru REGON i NIP, jego kondycji finansowej) oraz wskazanie osób upoważnionych do podejmowania negocjacji – w przypadku gdy nie są to osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków reprezentowanego podmiotu – odpowiednie pełnomocnictwo.Podmioty zainteresowane kupnem mogą zapoznać się z dokumentacją i uzyskać podstawowe informacje o spółce WKRA w sekretariacie WSiP S.A. (18 piętro).
 
Odpowiedzi należy składać w terminie do 15 sierpnia 2006 r. w sekretariacie Prezesa Zarządu WSiP S.A., Al. Jerozolimskie 136, XVIII piętro, w godzinach 9.00 – 15.00. Odpowiedzi winny być składane w zaklejonej i opieczętowanej kopercie, z napisem „OFERTA WSTĘPNA WKRA S.A.”. Osobą do kontaktu jest Pan Jarosław Nowakowski, Dyrektor Finansowy WSiP S.A.WSiP S.A. podejmie negocjacje dotyczące ustalenia warunków nabycia akcji z wybranymi oferentami, którym zostaną udostępnione szczegółowe informacje dotyczące WKRA S.A. Po zapoznaniu się z materiałami oferenci będą zobligowani do przedstawienia wiążących ofert.
 
WSiP S.A. zastrzega sobie prawo do wycofania się z niniejszego zaproszenia bez podania przyczyny, prawo swobodnego wyboru oferentów, bądź nie dokonania wyboru żadnego z nich oraz odrzucenia wszystkich ofert bez podania przyczyny.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Al. Jerozolimskie 136 

02-305 Warszawa
 
Kategorie: Edukacja, Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.