Wydawnictwo Adam Marszałek – podsumowanie roku 2005

Wydawnictwo Adam Marszałek – podsumowanie roku 2005
Wydawnictwo Adam Marszałek zostało założone 9 października 1990 r. w Toruniu przez dra Adama Marszałka, który jest również jego prezesem.
 
W ogólnopolskich rankingach wydawnictw literatury naukowej plasuje się na pierwszym miejscu. W ofercie Wydawnictwa Adam Marszałek dominują książki z zakresu historii, ekonomii, pedagogiki, stosunków międzynarodowych, politologii, a także z dziedzin filologicznych.
 
Oficyna proponuje czytelnikom kilka serii wydawniczych m.in. Pamiętniki-Biografie-Wspomnienia, Biblioteka Filologiczna, Biblioteczka Bydgoska, nowo powstała seria Parlamenty Świata, cykl utworów dla dzieci, dwie serie poetyckie: „Liryka Polska”, „Dekada Poetów”, oraz Seria Muzyczna.
 
Spośród 12 publikowanych przez wydawnictwo czasopism na szczególną uwagę zasługują: „Athenaeum”, „Polish Political Science Yearbook”, „Azja-Pacyfik”, „Kultura i Edukacja”, „Krakowskie Studia Małopolskie”, „Colloquia Communia”,”The New Educational Review”. Z myślą o Czytelnikach mieszkających poza granicami naszego kraju publikowana jest seria wydawnictw obcojęzycznych (w języku angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim i włoskim). Partnerami wydawnictwa są instytucje naukowe i autorzy ze wszystkich polskich ośrodków naukowych oraz Stanów Zjednoczonych, Kanady, Izraela, Niemiec, Francji, Chin i innych.
 
Wydawnictwo Adam Marszałek zatrudnia zespół wysoko wykwalifikowanych redaktorów i korektorów, w znacznej części rekrutujących się z absolwentów i pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wysoki poziom edytorski gwarantują dwa zakłady poligraficzne, będące własnością Wydawnictwa, innym atutem jest krótki czas trwania cyklu wydawniczego, będący od zawsze jedną z wizytówek Oficyny. 
 
Najlepiej sprzedającymi się tytułami w 2005 roku były: 
  • J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki (red.) „Edukacja medialna”
  • S. Kawuka, J. Brągiel, A.W. Janke „Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki”
  • R. Sikora „Fenomen Husarii”
  • A.J. Ostrówka „Pociągi pancerne Wojska Polskiego 1918–1939”
  • S. Juszczyk „Edukacja na odległość Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów”
  • M. Cichosz „(Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów przezydenckich III RP”
  • S. Juszczyk, J. Janczyk, D. Morańska, M. Musiał „Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej”
  • M. Karwat „Sztuka manipulacji politycznej”
  • B. Doleżych, P Łaszczyca (red.) „Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej”

W 2005 roku Wydawnictwo Adam Marszałek zanotowało przychody ze sprzedaży książek wynoszące 8,42 mln zł., co daje 37,6% wzrost w stosunku do roku 2004. Łącznie sprzedano 393 428 egzemplarzy książek.

 
 
 
W roku ubiegłym oficyna wydała 340 tytułów, w tym aż 303 nowości. Książki rozprowadzane są przez hurtownie, księgarnie, księgarnie internetowe. Ponadto wydawnictwo bierze udział w targach i konferencjach.
 
Książki w Internecie można nabyć za pośrednictwem księgarni internetowej www.marszalek.com.pl, jak i również innych księgarni internetowych. Sprzedaż książek w księgarni oficyny generuje ok. 15% obrotów. 
 
 
 
W 2005 roku wydawnictwo nawiązało współpracę z wieloma nowymi autorami o uznanych nazwiskach oraz podpisało umowy z zagranicznymi instytucjami naukowymi, m.in. w Chinach i USA. Niewątpliwym sukcesem jest zdobycie kilkudziesięciu prestiżowych nagród m.in. Przeglądu Wschodniego. Zwiększyła się także sprzedaż internetowa.
 
W 2005 roku wydawnictwo zatrudniało 35 osób na pełen etat i w roku 2006 nie planuje zwiększenia ani redukcji etatów.
 
W 2006 roku Wydawnictwo Adam Marszałek planuje wydać 330 tytułów, w tym 300 nowości.
 
W najbliższej przyszłości oficyna planuje poprawę jakości wydawanych książek, zwiększenie ilości serii, działania na rzecz zwiększenia sprzedaży i dystrybucji oraz rozbudowę Działu Marketingu i Sprzedaży.
 
 
 
 

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.