WAiP poleca "Media audiowizualne"

WAiP poleca "Media audiowizualne"
Wiesław Godzic, Aleksandra Drzał-Sierocka red. nauk.
Media audiowizualne
Seria: Konteksty wizualności
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Wydawnictwo SWPS Academica

Jakie związki łączą media z terroryzmem, a jakie – z polityką? Kim jest ekspert medialny? Jak w mediach mówi się o religii, rasizmie i ładzie społecznym, a co pozostaje w sferze tabu? Czyli wszystko o tym, jak media budują „obrazy w naszych głowach”, wpływając na postrzeganie codzienności.

Przekazujemy Państwu kompendium poświęcone mediom audiowizualnym. Dotyczy to zarówno ujęcia historycznego tematów filmowych, telewizyjnych i audiowizualności multimedialnej, jak i syntetycznego spojrzenia na historię zmian analitycznego podejścia do problemów przez te media opisywanych i produkowanych. Stosunek odbiorców do wytworów medialnych zmieniał się znacznie na przestrzeni dziesiątków lat, a wiedza o tym jest ważną częścią dzisiejszego rozumienia zjawisk. Autorzy proponują połączenie diachronicznych i synchronicznych punktów widzenia.

W pierwszej części przedstawione zostały syntetyczne ujęcia historii trzech „mediów” – sposobów wyrażania treści audiowizualnych – filmu, telewizji i pozostałych form audiowizualności medialnej. Zawarte zostały artykuły pokazujące historyczne przemiany mediów audiowizualnych oraz specyfikę współczesnego dziennikarstwa i prawnych aspektów funkcjonowania przekazu medialnego.

W drugiej natomiast zostały zaprezentowane grupy zagadnień tematycznych o charakterze zarówno kulturowym, jak i społecznym oraz politycznym. Autorzy reprezentują rozmaite dziedziny i specjalności: od kulturoznawstwa, przez socjologię, medioznawstwo i filmoznawstwo, aż do prawa. Artykuły dają Czytelnikowi miejsce na własne refleksje i prowokują do dyskusji, w czym pomogą dołączone pytania i tematy do przemyślenia.

Celem serii „Konteksty audiowizualności” jest próba wielostronnego spojrzenia na specyfikę współczesnej kultury wizualnej i tworzonych w jej obrębie przekazów. Kontekstem wizualności staje się inny obraz, ale także słowo i pismo. W ten sposób „Konteksty wizualności” – nie tracąc nic ze spojrzenia w przeszłość – sięgają w przyszłość naszego poznawania świata i komunikowania się.

Autorzy

Prof. dr hab. Wiesław Godzic – polski filmoznawca, medioznawca i socjolog, Prorektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Zajmuje się teorią filmu i mediów audiowizualnych, semiotyką i retoryką przekazów medialnych. Prowadził badania nad metaforą filmową w świetle teorii lingwistycznych. W ostatnich latach interesuje się problematyką nowych mediów, w szczególności telewizji i Internetu. Od kilku lat prowadzi kompleksowe badania nad widzem telewizji (m.in. nad gatunkami w polskiej telewizji w świetle teorii odbioru) i kontekstem kultury popularnej.

Twórca i redaktor naczelny kwartalnika naukowego “Kultura Popularna”, wydawanego obecnie przez Wydawnictwo Academica przy SWPS. Redaktor naukowy książkowej serii wydawniczej Popkultura i media Wydawnictw Akademickich i Profesjonalnych.

Stypendysta: Fundacji Kościuszkowskiej, Central European University, Getty Foundation i Deutscher Akademischer Austauschdienst, Research Council of Norway. Posiada rozległe zagraniczne kontakty naukowe. Prowadził kursy z historii filmu i teorii mediów w Cleveland State University (USA), Rochester University (USA). Wykładał na UCLA, Middlesex University w Londynie oraz w Bergen i Trondheim w Norwegii.

Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Filmoznawczego. Członek: Polskiego Towarzystwa Semiotycznego (od 1976); International Institute of Communication, Londyn (od 1989); Society of Cinema Studies, USA (od 1993. Członek Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Członek Rady do Spraw Edukacji i Badań Naukowych przy Prezydencie RP. Członek Prezydium KRASP, Przewodniczący Tymczasowej Konferencji Rektorów Szkół Niepublicznych. Członek European University Association, Koła Piśmiennictwa i Psychoanalytic Forum for Cinema Studies.

Dr Aleksandra Drzał-Sierocka – medioznawca, filmoznawca. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo, absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie jest też opiekunem studenckiego koła filmowego. Współpracuje z instytucjami kultury przy projektach związanych z edukacją filmową. Wcześniej pracowała m.in. jako dziennikarz prasowy i specjalista do spraw PR. Interesuje się kinem (zwłaszcza współczesnym i zjawiskiem postmodernizmu filmowego) oraz innymi mediami (głównie telewizją, która wciąż silnie wpływa na naszą percepcję świata, tworząc „obrazy w naszych głowach”).

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.