WSiP sprzedał prawa do czasopism

WSiP sprzedał prawa do czasopism
Na mocy umowy zawartej w dniu 12 grudnia 2005 r. pomiędzy Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o. a WSiP S.A. Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza przejmie wydawanie miesięczników Wychowanie w przedszkolu, Życie Szkoły, Polonistyka oraz dwumiesięczników Wiadomości Historyczne, Chemia w Szkole, Biologia w Szkole, Fizyka w Szkole, Geografia w Szkole oraz Matematyka (począwszy od numerów 1/2006).
 
Zaprzestanie wydawania ww. czasopism wynika z wdrażanej przez obecny Zarząd WSiP S.A. strategii koncentracji na działalności podstawowej i rezygnacji z działalności w obszarach, które nie przynoszą satysfakcjonującego poziom zwrotu z zainwestowanego kapitału.
Kategorie: Edukacja, Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.