MAC Edukacja – podsumowanie roku 2004

MAC Edukacja – podsumowanie roku 2004
Najlepszy wynik w zakresie wolumenu sprzedaży osiągnęła nowość roku 2004:
„Sześciolatek. Bawię się i uczę” (pakiet książek dla dzieci sześcioletnich). Nadal dużym zainteresowaniem nauczycieli cieszy się też pakiet dla tej samej grupy odbiorców – „Moje 6 lat”.
Na podobnym poziomie przedstawiała się sprzedaż pakietów dla uczniów z poziomu kształcenia zintegrowanego w klasach 1-3 „Moja szkoła„. Bardzo dobry wynik osiągnęła nowość roku 2004 – podręcznik „Ja i moja szkoła„.
Kolejne miejsca w naszym rankingu sprzedaży zajmuje pakiet „Moje 5 lat” oraz podręczniki z zakresu języka polskiego dla szkoły podstawowej „Przygoda z pisaniem” (kształcenie literackie) i „Przygoda z czytaniem„, tudzież podręczniki plastyki i muzyki – „Lubię tworzyć” i „Muzyczny świat” (w przypadku podręczników dla klas 4-6 szkoły podstawowej dobre wyniki sprzedaży odnotowały zarówno wydania z lat ubiegłych, jak i nowe, zmienione, wydane pod raz pierwszy w roku 2004).
 
Przychody ze sprzedaży książek w 2004r były o 5,3% niższe w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosły 46,7 mln zł
Przychody ogółem  wyniosły w roku ubiegłym 47,6 mln złotych. MAC Edukacja wydał  150 książek i 17 publikacji multimedialnych
 
 
Plany Wydawnictwa na rok 2005:
„Rok 2005 to rok ugruntowania zdobytej w roku ubiegłym, dobrej pozycji rynkowej w szkole podstawowej.
Ubiegły rok oznaczał świetny start podręcznika „Ja i moja szkoła”, który jest absolutną nowością na polskim rynku edukacyjnym. Dzięki wprowadzeniu zeszytu zadań domowych „Domowniczek” autorzy włączają rodziców w proces edukacyjny dziecka. Pragniemy w roku bieżącym znacznie zwiększyć ilość klas, które wybiorą ten podręcznik do pracy od 1 września. W roku 2005, oprócz kontynuacji, pakietu dla kl. 2 ukaże się kilka pozycji pomocniczych dla nauczycieli i uczniów.
W roku 2004 wydawnictwo opublikowało zmienione wydania podręczników „Lubię tworzyć” i „Muzyczny świat” dla szkoły podstawowej. Konieczność dokonania zmian w dotychczasowych wydaniach była podyktowana koniecznością dostosowania ich do nowej siatki godzin dla tego etapu nauczania. Zmiany okazały się odpowiednie dla nauczycieli; wielu z nich nasze podręczniki wybrało. Z kolei nowe wydanie podręczników „Przygoda z pisaniem” i „Przygoda z czytaniem” zostało zmienione między innymi przez wzbogacenie ich treści o zagadnienia związane z pracą z dziećmi dyslektycznymi. Ten fakt również został przez nauczycieli oceniony bardzo pozytywnie. Rok 2005 przyniesie im zmienione analogicznie wydania podręczników dla klas 5 i 6.
Nowości podręcznikowych, sensu stricte, w roku 2005 nie będzie wiele. Po ubiegłym sezonie, który był rokiem inwestycji w nowe podręczniki, ten będzie raczej rokiem wydawania ich kontynuacji i nowych publikacji pomocniczych do ubiegłorocznych nowości.
Wyjątki od tej reguły będą dwa: nowy pakiet dla dzieci pięcioletnich – „Pięciolatek. Bawię się i uczę” oraz podręcznik chemii dla gimnazjum.”
 
Kategorie: Edukacja, Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.