Technologie Informatyczne w Poligrafii

Technologie Informatyczne w Poligrafii
„Technologie Informatyczne w Poligrafii” – to temat konferencji, organizowanej przez Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o. jako imprezy towarzyszącej 50-tym Międzynarodowym Targom Książki. 
 
W programie konferencji znajdzie się kompletny przegląd najnowszych systemów informatycznych, stosowanych we wszystkich fazach działalności wydawniczej. Istotnym elementem programu konferencji są praktyczne zastosowania Internetu – zarówno po stronie usługodawców (wydawnictw i drukarni ) jak i po stronie użytkowników.
 
PROGRAM
 
19 maja 2005 r. 
10:00  Rozpoczęcie konferencji, przedstawienie programu i objęcie przewodnictwa obrad przez Przemysława Kidę. 
10:10  Wykład inauguracyjny: „Poligrafia a rozwój systemów informacyjnych:”
-Nowe trendy w projektowaniu systemów poligraficznych;
-Format JDF jako platforma do przenoszenia informacji w procesie produkcji poligraficznej;
-Zarządzania jakością w procesach poligraficznych;
-Integracja działań produkcyjnych z systemami informatycznymi typu MIS i GIS.
 
Przemysław Kida(członek kolegium redakcyjnego POLIGRAFIKI)
 
10:50  Prezentacja sponsora konferencji – na temat komputerowego przygotowania do druku offsetowego i cyfrowego. 
11:30  Prezentacja sponsora konferencji – na temat CtP (Komputer-to-Plate) 
12:10  Przerwa, lunch. 
12:40  Wykład: „Informatyczne zarządzanie działalnością wydawniczą:”
 
-CRM;
-Obsługa zleceń;
-Magazyn materiałów, półfabrykatów i wyrobów;
-Kalkulacje i rozlicznie produkcji;
-Harmonogramy produkcji.
 
dr hab. Mirosław Dytczak (Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej)
 
13:40  Prezentacja: „Zarządzanie drukiem” 
14:10  Prezentacja „Zarządzanie procesem technologicznym” 
14:40  Prezentacja: „Druk cyfrowy” 
15:10  Wykład: „Internet dla poligrafii – zastosowania praktyczne:”
-Obszar kojarzenia zleceń – specjalizowane portale B2B;
-Obszar przesyłania prac do druku;
-Obszar prezentacji i Promocji firm poligraficznych i wydawniczych.
 
Michał Sławiński (członek kolegium redakcyjnego Poligrafiki)
 
15:50  Dyskusja panelowa z udziałem wykładowców na temat technologicznych tendencji i uwarunkowań logistyczno-organizacyjnych wdrażania technologii teleinformatycznych do poligrafii. 
 
Zainteresowanych wzięciem udziału w konferencji zapraszamy na stronę www.cpi.com.pl
 
 

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.