Otwarcie Creative Commons Polska

Otwarcie Creative Commons Polska
WirtualnyWydawca: Czym sie zajmuje i jak powstała Creative Commons Polska?
 
Jarosław Lipszyc: Creative Commons Polska jest członkiem międzynarodowego projektu /iCommons/ stworzonego przez amerykańską organizację pozarządową Creative Commons. Naszym celem jest stworzenie alternatywy dla istniejącego systemu własności intelektualnej, który ogranicza możliwość tworzenia i korzystania z dóbr kultury. Creative Commons Polska powstała dzięki wysiłkowi dziesiątków ludzi zafascynowanych ideą wolnych licencji, którzy spotkali się dzięki internetowi.
 
WW: Na jakiej zasadzie działają oferowane twórcom przez CC Polska licencje praw autorskich?
 
JL: Creative Commons oferuje twórcom licencje praw autorskich, które pozwalają im zachować własne prawa i jednocześnie dzielić się swoją twórczością z innymi. Licencje Creative Commons działają na zasadzie “niektóre prawa zastrzeżone” – granice dozwolonego użytku są szersze i wyraźniejsze niż te wytyczone na zasadzie “wszelkie prawa zastrzeżone”. Creative Commons szanuje prawo twórców do określenia stopnia, w jakim chcą się dzielić swoją twórczością z innymi. Jednocześnie zachęca do tworzenia wspólnej kultury, której elementy mogą być swobodnie wymieniane i zmieniane. Creative Commons przygotowało całe spektrum rozmaitych licencji, zarówno bardziej, jak i mniej restrykcyjnych, żeby zaspokoić potrzeby i oczekiwania twórców o bardzo różnych potrzebach i działających na wielu różnych polach. Większość z nich zakłada zgodę twórców naniekomercyjne kopiowanie i wykorzystywanie pracy.
 
WW: Jakie korzyści będą mieli z tego twórcy, a jakie CC Polska?
 
JL: Creative Commons Polska jest niedochodową organizacją pozarządową, działającą w ramach Fundacji Otwarty Kod Kultury. Jej zadaniem jest wyłącznie przygotowanie i udostępnienie wzorów licencji. Twórcy i wydawcy którzy z nich korzystają nie mają wobec CC żadnych zobowiązań. Naszym celem jest edukacja prawna w środowiskach twórczych, zwrócenie uwagi na ograniczenia, jakie narzuca istniejący system prawny, wreszcie wspieranie innowacyjności w wielu różnych dziedzinach dzięki oparciu się o model twórczej wymiany. Licencje Creative Commons sprawdzają się na wielu różnych polach: dzięki nim naukowcy mają gwarancję, że ich prace pozostaną dostępne dla innych badaczy; muzycy mogą uczynić wymianę ich plikami muzycznymi w internecie legalną, dzięki czemu zwiększają swoje szanse na dotarcie do publiczności; twórcy podręczników i instrukcji czynią nanoszenie przez wiele innych osób poprawek i aktualizacji czynnością prostą i nie nastręczającą prawnych trudności. Dla wydawców niektóre licencje CC są atrakcyjniejsze od tradycyjnego modelu zarządzania prawami autorskimi, bo umożliwiają redukcję kosztów obsługi prawnej przy zachowaniu pełni praw do dzieła. Możliwe zastosowania licencji CC są w zasadzie nieograniczone: wystarczy tylko zdiagnozować swoje potrzeby i wybrać właściwą licencję. Z licencji CC ogromną korzyść odnoszą także czytelnicy, szczególnie ci którzy mają utrudniony dostęp do kultury (ośrodki zamknięte, wieś), bo dzieła udostępnione na zasadach CC są zazwyczaj łatwo, na klarownych warunkach dostępne w sieci. Utwory na licencji CC są atrakcyjne dla twórców i producentów w dziedzinach wymagających zapożyczania innych dzieł lub ich fragmentów (np. teatr, film) , gdyż zasady ich wykorzystania są jasno określone i nie wymagają zatrudniania sztabu prawników tylko po to, by wyjaśnić kwestię praw autorskich.
 
WW: Kto przygotował treść licencji i w jakich językach jest dostępna?
 
JL: Licencje CC zostały stworzone przez amerykańską Creative Commons Foundation, a zaprojektowane są przez Lawrence’a Lessig’a, profesora prawa ze Stanford University. Obecnie dostępne są w 14 najważniejszych krajach (m. in. USA, Niemcy, Francja, Hiszpania), w kolejnych 14 (m. in. Polska, Wielka Brytania, Chiny) trwają prace nad uruchomieniem lokalnych oddziałów. Polskie wersje licencji przygotowuje zespół prawników z Uniwersytetu Jagielońskiego, pod kierownictwem prof. Elżbiety Traple.
 
WW: Kiedy odbędzie się otwarcie Creative Commons Polska? Przygotowano jakiś specjalny program imprezy?
 
JL: Impreza odbędzie się w 23 kwietnia w krakowskim Bunkrze Sztuki. Weżmie w niej udział profesor Lawrence Lessig, a także szereg publicystów, twórców i wydawców stosujących w swojej pracy licencje CC. Inauguiracja polskich licencji Creative Commons połączona będzie z publikacją drukiem oraz w internecie książki Lessiga „Wolna Kultura”.
 
WW: Dziękujemy za rozmowę.
 
Kategorie: Prawo autorskie

O autorze

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.