Wydawnictwo Forum – podsumowanie roku 2004

Wydawnictwo Forum – podsumowanie roku 2004
Najważniejsze wydarzenia roku 2004 w wydawnictwie Forum:

– inwestycje bezpośrednie na rynkach zagranicznych: założenie spółki-córki w
Republice Czeskiej

– utworzenie nowego profit center Forum Opinia, jednostki badającej opinię publiczną
z wykorzystaniem narzędzi CATI

– powstanie Forum Media Group GmbH, struktury holdingowej skupiającej operacje
na rynkach niemieckim, polskim, brytyjskim, czeskim, węgierskim, słoweńskim i
chińskim

– zmiana w zarządzie spółki: Wiesław Polakiewicz (dotychczasowy jednoosobowy
zarząd Wydawnictwa Forum) powołany został do zarządu holdingu z siedzibą w Bawarii.
Jednocześnie do nowego zarządu Wydawnictwa powołani zostali Michał Skuba oraz Edyta Jagodzińska-Pawluk.
 
Przychód ze sprzedaży książek, publikacji elektronicznych i innych publikacji o charakterze zwartym, w tym
edycji wymiennokartkowych w 2004 roku był wyższy o 6,7% w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniósł 22,42 mln PLN

Przychód całkowity 2004:  24,53 mln PLN  (przychód całkowity 2003: 22,17 mln
PLN – zmiana 2004/2003:   10,64 %)
 
 
Forum zwiększyło także o 37,54% zysk netto, który za rok 2004 wyniósł 5,62 mln
PLN
 
 
Forum wydało 14 tytułów w tym 10 nowości (nowości + wznowienia, bez dodruków
dokonywanych w tym samym roku)
w łącznym nakładzie publikacji (z wyłączeniem kalendarzy, akcydensów i czasopism)
ok. 130 tys. egzemplarzy.
 
Struktura oferty produktowej według liczby oferowanych tytułów:
Publikacje wymiennokartkowe: 26 %

Publikacje elektroniczne:  46 %

Publikacje zwarte:   20 %    

Czasopisma:      8 %
 
 
Liczba etatowych pracowników na koniec 2004 roku wynosiła 64 osoby.

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.