Rozwiązanie Zakładowego Zbiorowego Układu Pracy Pracowników WSiP S.A.

Rozwiązanie Zakładowego Zbiorowego Układu Pracy Pracowników WSiP S.A.
Jak informuje Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A.,  w dniu 24 lutego 2005, podjął uchwałę w sprawie rozwiązania z dniem 31 maja
2005 r. (tj. po upływie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia) Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Pracowników WSiP S.A. z dnia 10 grudnia 1996 r.
 
„Podjęcie ww. uchwały związane jest z faktem, iż szereg obowiązujących zapisów
ww. Układu zawiera postanowienia nieaktualne w stosunku do obowiązującego porządku
prawnego, w szczególności przepisów prawa pracy.
 
Ponadto uwzględniono, iż niektóre przysługujące z Układu świadczenia przypisane
są wybranym grupom pracowników. W opinii Zarządu WSiP S.A. może to być podstawą
do zarzutu nierównego traktowania pracowników.
 
Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zawarcia nowego układu zbiorowego pracy nastąpi
w dniu 4 marca br. Jest to obowiązek wynikający z zapisów zawartych w dotychczas
obowiązującym Układzie.
 
Jednocześnie informujemy, że powyższa decyzja oraz planowana na 2005 r. analiza
procesów, w ramach której poszukiwane będą możliwości wprowadzenia zmian w procesach
biznesowych – na podstawie ich analizy (w zakresie celowości, czasu, kosztów i
zasobów) są kolejnymi elementami wdrażanych i planowanych działań, mających w
konsekwencji doprowadzić do uporządkowania i uproszczenia struktury Wydawnictw,
a tym samym do obniżenia kosztów działania Spółki.”

 

 

Kategorie: Edukacja, Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.