Wydawnictwo Forum w 2003r. 58% wzrost przychodów ze sprzedaży publikacji specjalistycznych

Wydawnictwo Forum w 2003r. 58% wzrost przychodów ze sprzedaży publikacji specjalistycznych
Wydawnictwo Forum   jest wydawcą specjalistycznych książek, publikacji elektronicznych i czasopism
oraz organizowaniem seminariów dla firm i instytucji.  
W 2003r. wydawnictwo Forum przejęło abonentów serwisu www.przetargionline.pl od firmy B2B i włączyło ich do grupy subskrybentów płatnego serwisu www.forum-przetargi.pl 
Nowym przedsięwzięciem biznesowym było rozpoczęcie wydawania fachowego czasopisma
poświęconego nowoczesnym metodom zarządzania nieruchomościami Facility Manager
Jednym z wielu przedsięwzięć była głęboka reorganizacja należącego do Forum Media
Group wydawnictwa Forum Media Sp. z o.o. (dawniej WEKA) i osiągnięcie po raz pierwszy
od kilku lat dodatniego wyniku finansowego w tym przedsiębiorstwie.
 
W 2003r. Forum wydało 18 tytułów, w tym 13 nowości. Łączny nakład publikacji
wyniósł ok. 120 tys. egz.
 
Przychód ze sprzedaży książek, publikacji elektronicznych i wymiennokartkowych
wzrósł o 58% i wyniósł 21,01 mln zł. Łączny przychód ze sprzedaży wzrósł o 49,8%
i wyniósł 22,17 mln zł. Zysk netto wzrósł o 65,6% do 3,51mln zł.
 
W roku 2004 wydawnictwo zamierza rozpocząć inwestycje bezpośrednie na rynkach
zagranicznych.

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.