Katarzynie Weiss odebrano wyróżnienia nagrody Klio 2001

Katarzynie Weiss odebrano wyróżnienia nagrody Klio 2001
W roku 2001 r. Jury nagrody „KLIO” przyznało wyróżnienie Pani Katarzynie Weiss za wydaną w Toruniu książkę „Swoi i obcy w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939”. Zgodnie z przyjętym w kapitule trybem postępowania jury i w tym przypadku oparło się na opiniach recenzentów, których uznała za w pełni kompetentnych znawców tematu. W styczniu 2003 r. na ręce przewodniczącego Jury Pan dr Henryk StępniaK przesłał egzemplarz swej książki „Ludność polska w Wolnym Mieście Gdańsku (10-1939)”, wydanej w Gdańsku 1991 r., wraz z pismem udawadniającym ewidentny plagiat popełniony przez Panią Katarzynę Weiss.
 
W Uniwersytecie Gdańskim mniej więcej w tym samym czasie podjęto działania mające na celu odebranie Pani Katarzynie Weiss doktoratu przyznanego na podstawie wzmiankowanej wyżej książki. W tym celu powołano dwóch nowych recenzentów – obaj stwierdzili, że praca doktorska mgr Katarzyny Weiss nie spełnia warunków stawianych rozprawom naukowym. W głosowaniu podczas Rady Naukowej Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 27 czerwca br. 12 członków Rady opowiedziało się za odebraniem stopnia doktorskiego, trzy osoby się wstrzymały od głosu, jedna głosowała za przyznaniem stopnia.
 
Jury nagrody „KLIO” pragnie zwrócić uwagę na fakt, że wyróżniając książkę Katarzyny Weiss nie miało podstaw, by podejrzewać autorkę o dokonanie plagiatu. Nie jesteśmy wszak w stanie prześledzić wcześniejszej literatury przedmiotu dotyczącej każdej z nagradzanych przez nas czy wyróżnianych książek.
 
W świetle powyższych ustaleń podjęliśmy jednogłośnie decyzję, aby odebrać pani Katarzynie Weiss przyznane jej wyróżnienie. Przewodniczący Jury: – prof. dr hab. Tomasz Szarota 
Członkowie 
– prof. dr hab. Barbara Grochulska 
– prof. dr hab Jan Kieniewicz 
– prof. dr hab. Henryk Samsonowicz 
– prof. dr hab. Janusz Tazbir 
– red. Marian Turski 
– red. Tadeusz Żółciński

 

 

  

 

Kategorie: Inne, Targi krajowe

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.