Nominacje do Nagrody KLIO w 2003 r. 

Nominacje do Nagrody KLIO w 2003 r. 
Niezależne Jury pracujące pod przewodnictwem prof. Tomasza Szaroty, z udziałem profesorów: Barbary Grochulskiej, Jana Kieniewicza, Henryka Samsonowicza, Janusza Tazbira oraz redaktorów Mariana Turskiego i Tadeusza J. Żółcińskiego dokonało wyboru autorów, tytułów lub przedsięwzięć wydawniczych.
 
W kategorii autorskiej: 
– Antoni Mączak – za książkę „Nierówna przyjaźń. Układy klientalne w perspektywie historycznej” (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego); 
– Jerzy Borowczyk – za książkę „Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823-1824” (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza); 
– Tomasz Kizwalter – za książkę „Historia powszechna. Wiek XIX” (Wydawnictwo TRIO), 
– Janina Stobniak-Smogorzewska – za książkę „Kresowe osadnictwo wojskowe1920-1945” (Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza Rytm), 
– Stanisław Wiech- za książkę „Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej” (Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej).

W kategorii monografii naukowych: 
– Wojciech Brojer – za książkę „Diabeł w wyobraźni średniowiecznej. Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie” (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego); 
– Marek Kornat – za książkę „Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow” (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych), 
– Edmund Nowak – za książkę „Obozy na Śląsku Opolskim w systemie powojennych obozów w Polsce (1945-1950)” (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Uniwersytet Opolski). 
– Mariusz Patelski – za książkę „Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski” (Oficyna Wydawnicza Rytm).

W kategorii edytorskiej: 
 Dwa równorzędne wyróżnienia dla: 
– Dom Wydawniczy Bellona i Andrzej Michałek za edycję cyklu Wyprawy Krzyżowe, na który składają się książki: „Armie ludów tureckich”, „Normanowie” oraz „Mehmed Zdobywca”, 
–  Wydawnictwo Apostolicum i Bogusław Świtała za edycję książki „Zamek krzyżacki w Malborku”.

W kategorii varsaviana: 
–  Jerzy S. Majewski – za książkę „Warszawa nieodbudowana” (Wydawnictwo Veda), 
– Stanisław Kopf – za książkę „Powstańcy w obozach jenieckich” (Fundacja Wystawa „Warszawa Walczy 1939-1945”).

Kategorie: Inne, Literatura

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.