Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

W dniach od 12 – 13 listopada 2002 r. w Domu Rekolekcyjnym Księży Pallotynów w Otwocku odbyło się VII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Przedmiotem dwudniowych obrad Walnego Zgromadzenia było sprowadzanie za miniony rok działalności SWK, wybór nowych władz stowarzyszenia oraz przyjęcie programu działania stowarzyszenia na 2003 r. 
Wszystkich zebranych powitał i Walne Zgromadzenie otworzył ks. Marek Otolski MIC – prezes Stowarzyszenia, zaś obradom przewodniczył p. Tadeusz Serocki z Wydawnictwa Diecezji Pelplińskiej BERNARDINUM. 
Podczas obrad w trakcie tajnego głosowania wyłoniono nowy Zarząd SWK oraz członków Komisji Rewizyjnej. Zebrani na VII Walnym Zgromadzeniu SWK wybrali Zarząd Stowarzyszenia w skadzie: 
prezes – ks. Marek Otolski z Wydawnictwa Księży Marianów z Warszawy, 
wiceprezes – p. Tadeusz Serocki z Wydawnictwa Diecezji Pelplińskiej BERNARDINUM z Pelplina, 
wiceprezes – ks. Krystian Kukowka z Księgarni Św. Jacka z Katowic sekretarz – p. Henryk Podolski z Wydawnictwa Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Warszawy 
skarbnik – ks. Piotr Niedziela z Wydawnictwa Księży Pallotynów APOSTOLICUM z Ząbek, 
oraz Komisję Rewizyjną w składzie: 
ks. Krzysztof Prus – przewodniczący – z Prymasowskiego Wydawnictwo GAUDENTINUM z Gniezna, 
ks. Józef Nowak – sekretarz – z Wydawnictwa Księży Pallotynów APOSTOLICUM z Ząbek, 
ks. Henryk Pietras z Wydawnictwa WAM z Krakowa

W trakcie obrad dyskutowano nad: 
– osobowością prawną wydawnictw, 
– zasadami rejestracji czasopism, 
– zasadami rejestracji znaków towarowych, 
– promowaniem działań zmierzających do uregulowania kontaktów handlowych pomiędzy wydawnictwami a sprzedawcami,
 – tworzeniem i promocją internetowych stron Stowarzyszenia Wydawców Katolickich,
 – organizacją IX Targów Wydawców Katolickich w Warszawie,
 – organizowaniem lokalnych kiermaszy książki katolickiej oraz udziałem członków SWK w branżowych i lokalnych imprezach wystawienniczych,
 – wydawaniem wspólnego kwartalnika, którego głównym celem byłaby prezentacja nowości wydawców katolickich

Przyjęto program działania w 2003 roku, którego jednym z punków jest organizowanie IX Targów Wydawców Katolickich. Odbędą się one w dniach 25 – 27 kwietnia 2003 roku w Warszawie przy ulicy Św. Bonifacego 10 i 9.

Za poprawnością danych 
Ks. Marek Otolski MIC 
Prezes Zarządu SWK 
Tel. 0-601 27-23-12

 

Kategorie: Religia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.