Informacja Biura Polskiej Izby Książki z dnia 21 listopada 2002

Informacja Biura Polskiej Izby Książki z dnia 21 listopada 2002

Duże zainteresowanie szkoleniem “Prawodawstwo Unii Europejskiej dotyczące rynku książki w kontekście polskiego rynku książki”

W dniu 15 listopada odbyło się w Klubie Księgarza w Warszawie szkolenie  “Prawodawstwo Unii Europejskiej dotyczące rynku książki w kontekście polskiego rynku książki”. Organizatorem była Polska Izba Książki we współpracy z Departamentem Integracji Europejskiej Ministerstwa Kultury. Było to już drugie szkolenie z planowanej wspólnie  przez  obie instytucje serii. W szkoleniu w dniu 15 listopada wzięło udział  60 osób reprezentujących 49 firm, w większości zrzeszonych w PIK.   Szkolenie obejmowało dwa aspekty bardzo istotne dla działania rynku książki:
1/ Prawo autorskie w Unii Europejskiej oraz dostosowywanie polskiego prawa autorskiego do wymogów prawnych UE
2/ Prawodawstwo UE dotyczące polityki cenowej na rynku książki (systemy regulacji cen detalicznych, stawki VAT, tendencje Parlamentu Europejskiego, konsekwencje dla polskiego rynku książki).   Pierwszą część szkolenia prowadził dr Marek Bukowski z Instytutu Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komisji Prawa Autorskiego Ministerstwa Kultury, ekspert rządowy w zakresie Prawa Własności Intelektualnej. W swoim wystąpieniu kładł bardzo duży nacisk na praktyczne aspekty zachodzących zmian w prawie autorskim, wskazywał obszary których znowelizowana ustawa polska jeszcze nie obejmuje, ale z którymi polscy wydawcy zderzą się po połączeniu się naszego rynku książki z  rynkiem  Unii Europejskiej. Szczególnie podkreślał też konieczność zjednoczenia się polskich wydawców w organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, aby skutecznie móc wpływać na egzekwowanie  należnej wydawcom części wpływów ściąganych od dystrybutorów i użytkowników urządzeń reprograficznych, co umożliwia podpisana przez Prezydenta w dniu 15 listopada br nowelizacja ustawy o prawie autorskim.   Drugą część szkolenia prowadziła Grażyna Nowicka – prezes Stowarzyszenia International Congress of Young Booksellers (organizacja zrzeszona w International Booksellers Federation) oraz dyrektor ds. rozwoju i promocji w firmie Omnibus Trading z Poznania. Grażyna Nowicka dokonała przeglądu systemów regulacji cen detalicznych oraz stawek VAT, zanalizowała zasadność stosowania różnych rozwiązań w różnych krajach europejskich, zaprezentowała stanowisko Parlamentu Europejskiego oraz stanowisko lobbingowe Europejskiego Stowarzyszenia Księgarzy.   W wyniku bardzo inspirującej  prezentacji Grażyny Nowickiej oraz po uzgodnieniach między Biurem PIK a doradcami Ministra Kultury pojawiła się inicjatywa szybkiego opracowania stanowiska PIK wobec regulacji cen detalicznych na książki.   W tej sprawie będziemy Państwa dodatkowo informować.  
Informacje:
Piotr Dobrołęcki
Rzecznik prasowy PIK
Tel. 0 602 715 579
e-mail.: dobrolec@warman.com.pl   Elżbieta Płatkowska
Dyrektor Biura PIK
Tel.: 0501 192 868
e – mail: pik@wa.onet.pl

 

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.