Komunikat Biura PIK Nr 32/2003 z dnia 22 sierpnia 2003

Komunikat Biura PIK Nr 32/2003 z dnia 22 sierpnia 2003

Projekt nowego statutu PIK

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy projekt Statutu PIK. Do jego przygotowania zostaliśmy zobowiązani decyzjami poprzednich Walnych Zgromadzeń PIK

Projekt statutu powstał w wyniku prac nad aktualnie obowiązującym statutem (w naszym przekonaniu lepszym od projektów przedstawionych na ostatnim WZ), statutem zaproponowanym przez poprzednią Radę PIK oraz statutami innych stowarzyszeń.

Przyjęliśmy opracowując nowy projekt, że powinniśmy uwolnić się od wszelkich zaszłości i problemów wynikających z personalnych, a nie merytorycznych powodów.

Postanowiliśmy więc zdecydowanie zrezygnować z zapisów, które wynikały z poprzednich złych doświadczeń. Wychodzimy z założenia, że środowisko ludzi książki będzie potrafiło wybrać właściwych reprezentantów, a Statut nie powinien być pisany pod sytuacje patologiczne.

Zrezygnowaliśmy z Prezydium Rady (projekt przedstawiony przez poprzednią Radę) przyjmując, że najważniejszą wartością pracy na rzecz naszego środowiska jest kolegialność .

Są jednak w Statucie zapisy regulujące postępowanie w przypadkach konfliktów uniemożliwiających pracę.

Nowy Statut ma umożliwiać przyjmowanie stowarzyszeń i fundacji – zależy nam głównie na księgarzach. Chcemy pomóc im w zorganizowaniu się i zbiorowym członkostwie. Jeżeli przyjmiemy nowe rozwiązania statutowe zobowiązujemy się, jako Rada, przygotować wzorcowy statut stowarzyszenia i opisać, krok po kroku, co należy zrobić, aby je powołać, tak aby następnie księgarze mogli zacząć uczestniczyć zbiorowo w PIK.

Inne organizacje – stowarzyszenia twórcze, bibliotekarskie – chcemy zapraszać do PIK.

To bardzo ważna dla nas regulacja – zależy nam na jak najszerszej reprezentacji księgarskiej, ale również na nawiązaniu stałych związków z całym środowiskiem.

Mając na uwadze konieczność bardzo elastycznego działania zmierzającego do wzrostu ilości członków PIK i poszerzenia aktywności całego środowiska proponujemy przeniesienie do kompetencji Rady regulacji, które pozwolą bieżąco podejmować decyzje dotyczące wysokości składki członkowskiej i wpisowego.

Wprowadziliśmy również do Statutu zapisy regulujące podejmowanie decyzji przez organy statutowe przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji. Rozwiązania takie to już standardy w statutach spółek. W ten sposób możemy usprawnić pracę Rady nie doprowadzając do konieczności wyboru pomiędzy pracą społeczną, a zawodową przez jej członków. Ta regulacja jest dla nas również bardzo ważna.

W Statucie bez większych zmian pozostały zapisy dotyczące oddziałów regionalnych i sekcji branżowych, ale sądzimy, że PIK powinien przenosić aktywność w teren – powinniśmy wspierać powstawanie oddziałów regionalnych jako struktur, gdzie nasi członkowie będą realizować cele statutowe bez konieczności wyjazdów do Warszawy.

Staraliśmy się, aby Statut napisany był w sposób zwięzły, prosty i zrozumiały,a zawarte w nim regulacje jednoznacznie opisywały naszą działalność. Mamy nadzieję, że się nam udało.

Przedstawiamy projekt do konsultacji prosząc o przesyłanie uwag na adres Biura PIK

do 15.09.2003.

Chcielibyśmy uchwalić nowy Statut na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PIK podczas Targów Książki w Krakowie w dniu 24.10.2003, tak aby udało się go zarejestrować do końca roku i rozpocząć działalność w 2004, już w oparciu o nowe regulacje.

W czasie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia możemy przyjąć lub odrzucić projekt nowego Statutu w kształcie, który zostanie rozesłany do członków wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Nadzwyczajnego WZ. Nie będzie można wnosić pojedynczych poprawek do głosowanego projektu.

Jeżeli chcecie Państwo wprowadzić zmiany w proponowanym projekcie powinniście przekazać swoje uwagi do Rady PIK w podanym wyżej terminie. Zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane przez Radę i współpracujących prawników i zostaną uwzględnione (lub nie) w projekcie, który zostanie przedstawiony do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uwagi prosimy kierować mailem na adres Biura PIK

biuro@pik.org.pl 

lub:

z.iwanski@wydawnictwowam.pl 

Dorota Malinowska – Grupińska

Prezes Polskiej Izby Książki

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.