Informacja rzecznika prasowego Polskiej Izby Książki z dnia 4 listopada 2002

Informacja rzecznika prasowego Polskiej Izby Książki z dnia 4 listopada 2002

International Paper – Kwidzyn S.A. – nowy partner strategiczny PIK

Współpraca z Fundacją Kultury – konkurs na książkę dla dzieci

Przygotowania do Targów w Bolonii 2003

Wniosek BELLONY o wyższe składki członkowskie PIK

 

Polska Izba Książki była aktywnym uczestnikiem 6. Targów Książki w Krakowie (24 – 27 października).

Z pewnością najważniejszym wydarzeniem było podpisanie przez prezesa Andrzeja Nowakowskiego porozumienia z International Paper – Kwidzyn S.A., na podstawie którego firma ta uzyskała tytuł partnera strategicznego PIK. Do tej pory taki status posiada jedynie firma kurierska Stolica. Jerzy Majewski, prezes "największej papierni w tej części Europy”, zobowiązał się w imieniu swojego zakładu nie tylko do udzielania członkom PIK znaczących rabatów na papier i tekturę do produkcji książek, ale też zapewnił finansowe wsparcie dla promocji najnowszej inicjatywy PIK czyli “Kanonu Książek dla Dzieci Młodzieży”.

Drugą umowę Izba podpisała na Targach z Fundacją Kultury reprezentowaną przez prezesa Janusza Brysia. Umowa przewiduje, że Fundacja Kultury ufunduje nagrodę dla zwycięzcy dziecięcego konkursu na plakat towarzyszący “Kanonowi Książek dla Dzieci i Młodzieży”, sfinansuje druk tego plakatu i – co jest szczególnie ważne – ufunduje odrębną nagrodę w swoim konkursie literackim przeznaczoną dla autora nie drukowanej jeszcze książki dla najmłodszych. Obie strony przewidują również szerszą współpracę na innych polach.

Duże zainteresowanie wywołała robocza konferencja prasowa PIK z udziałem prezesa Andrzeja Nowakowskiego, wiceprezesa Grzegorza Majerowicza i Elżbiety Płatkowskiej, dyrektora Biura PIK, a której głównym tematem były przygotowania do polskiego udziału w roli gościa honorowego w przyszłorocznych Międzynarodowych Targach Książki Dziecięcej w Bolonii (2 – 5 kwietnia 2003). Bardzo ożywiona dyskusja potwierdziła, że sprawa dla całego środowiska książki jest bardzo ważna, a Andrzej Nowakowski, mianowany niedawno pełnomocnikiem ministra kultury ds. udziału w Bolonii, będzie miał dużo do zrobienia, jednak z pewnością może liczyć na pomoc nie tylko wydawców, ale też wszystkich, którym leży na sercu promocja polskiej książki i polskiej ilustracji książkowej.

W mniejszym gronie rozmawiano też o zasadach tworzenia katalogów promujących polską literaturę zagranicą. Z inicjatywy Bogdana Szymanika (Bosz) odbyło się spotkanie z Albrechtem Lemppem, który przedstawił zasady doboru tytułów w katalogach opracowywanych w kierowanym przez niego Zespole Literackim.

Okazją do dyskusji o przyszłości Polskiej Izby Książki była natomiast promocja najnowszej edycji “Rynku książki w Polsce” Łukasza Gołębiewskiego. Pomimo, że zgromadziła wielką liczbą słuchaczy, to jednak niewiele osób zgłaszało się do głosu. Jednak kilka wystąpień zasługuje na odnotowanie, przede wszystkim wniosek Józefa Skrzypca, dyrektora Domu Wydawniczego Bellona, który zwrócił się z apelem do członków Izby o dobrowolne wpłacanie wyższych składek niż obowiązkowe, co pozwoli wyjść Izbie z trwającego kryzysu finansowego i pokryć niezbędne wydatki, takie jak na przykład koszty stałego monitorowania zmian w prawie, jakie dotykają uczestników naszego segmentu rynku. Odmiennie zabrzmiał głos Kazimierza Mrowczyka, prezesa Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, który skrytykował obowiązujące zasady określania składek członkowskich, które dla wielu księgarzy są zbyt wysokie i uniemożliwiają przystąpienie do Izby i uzyskanie w niej znaczącej pozycji dla swojej reprezentacji. Określił wręcz, że Izba w obecnym kształcie nie jest izbą książki, a izbą wydawców. Dlatego bardzo rozsądnie zabrzmiały głosy zarówno dyr. Michała Szewielowa (Wyd. Naukowe PWN), jak i bohatera spotkania Łukasza Gołębiewskiego, aby proponowane zmiany zasad działania Izby zgłaszać jak najszybciej, aby nasze media branżowe mogły już podjąć dyskusję na ten temat – dla wcześniejszego i skutecznego przygotowania decyzji, jakie podejmie doroczne Walne Zgromadzenie PIK w grudniu tego roku.

Piotr Dobrołęcki 
rzecznik prasowy PIK

Informacje:

Elżbieta Płatkowska
Dyrektor Biura PIK
Tel.: 0501 192 868
e – mail: pik@wa.onet.pl

Piotr Dobrołęcki
Rzecznik prasowy PIK
Tel. 0 602 715 579
e-mail.: dobrolec@warman.com.pl

 

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.