Informacja rzecznika prasowego Polskiej Izby Książki z dnia 11 marca 2002

Informacja rzecznika prasowego Polskiej Izby Książki z dnia 11 marca 2002

Święto wydawców – dyskusja panelowa w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych.

Jakich (międzynarodowych) targów książki oczekujemy ?

W niedzielę 10 marca w warszawskim Duszpasterstwie Środowisk Twórczych odbyła się uroczystość Święta Patronalnego Wydawców w uroczystość św. Benedykta. Po Mszy św., w trakcie której słowo do wydawców wygłosił ks. prałat Wiesław Al. Niewęgłowski, krajowy duszpasterz środowisk twórczych, odbyła się dyskusja panelowa zorganizowana przez Komisję Wydawców Duszpasterstwa.

Spotkanie otworzyła red. Bożena Żółtowska z Wydawnictwa Naukowego PWN, która jest przewodniczącą Komisji Wydawców DŚT.

Odczytano list Rafała Skąpskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury, skierowany do ks. W. Niewęgłowskiego, który napisał między innymi: "szczęśliwym zbiegiem okoliczności wydaje się być faktem, iż dyskusja panelowa toczyć się będzie przy świadomości, że konieczność dokonania wielu zmian w dotychczasowej praktyce została już dostrzeżona przez tegorocznego organizatora Międzynarodowych Targów Książki. Udało się otrzymać szczególne i odczuwalne zniżki dla wystawców. Przygotowany został również bogaty program imprez towarzyszących, nawiązujący do najlepszych tradycji i doświadczeń targów krajowych i światowych. Niesie to dobre rokowania także na przyszłość, i – jak mniemam – pozwoli odbudować rangę targów w naszej stolicy, która ma szansę stać się naturalnym trzecim partnerem targów frankfurckich i odradzających się moskiewskich prezentacji książki".

Wśród gości obecni byli: Magdalena Ślusarska, dyrektor departamentu książki Ministerstwa Kultury, Elżbieta Płatkowska, dyrektor Biura Polskiej Izby Książki, Monika Białecka, poprzedni prezes Ars Polony, a także Barbara Petrozolin-Skowrońska, sekretarz generalny PTWK i prof. Joanna Papuzińska z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. W dyskusji uczestniczyli: Janusz Fogler, nowomianowany prezes Ars Polona S.A., który jest jednocześnie prezesem PTWK, a także prezesem WAiF, Bogdan Klukowski, publicysta, były dyrektor departamentu książki i czytelnictwa Ministerstwa Kultury i Sztuki, Andrzej Pieniak, prezes Targów Książki Edukacyjnej EDUKACJA XXI oraz Krzysztof Kaleta, przewodniczący prezydium Sekcji importerów i eksporterów PIK.

Pozdrowienia dla uczestników spotkania przekazał ks. Marek Otolski, organizator Targów Wydawców Katolickich: "Dziękuję serdecznie za zaproszenie … Niestety niedziela nie jest dla mnie zbyt szczęśliwym terminem. Właśnie o tej godzinie mam Mszę św. dla przedszkolaków i ich rodzin … Z tego powodu nie pozostaje mi nic innego, jak tylko pamiętać o Was, o całym panelu i biorących w nim udział i modlić się, aby wydał stosowany owoc na przyszłość dla dobra książki, wydawców i czytelników. Życzę Wam tego z całego serca."

Janusz Fogler w swoim wystąpieniu omówił stan przygotowań do tegorocznych 47. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, które odbędą się do 15 do 19 maja. Potwierdził, że w ostatnich miesiącach trwała ożywiona dyskusja wokół Targów, ich miejsca, profilu, wpływu wydawców na ich kształt oraz udziału Polskiej Izby Książki w ich organizacji. W wyniku licznych spotkań i dyskusji Ars Polona podjęła decyzję o udzieleniu wydawcom znaczących rabatów dzięki uzyskaniu od władz Warszawy preferencyjnych warunków wynajęcia powierzchni w Pałacu Kultury i Nauki. Janusz Fogler stwierdził też, że od czasu objęcia przez niego funkcji prezesa Ars Polony, udało się doprowadzić do zażegnania konfliktu z Polską Izbą książki, "konfliktu, którego już nie ma". Wśród licznych szczegółów dotyczących targowych planów Ars Polony, Janusz Fogler zapowiedział utworzenie Centrum Integracji Europejskiej – klubu dyskusyjnego – we współpracy z Polskim PEN Clubem i związkami twórczymi. Ma powstać również Rada Programowa Targów "złożona z wydawców". Oświadczył również, że "Ars Polona na pewno nie zrezygnuje z organizacji Targów – teraz i w następnych latach, chce natomiast, aby były lepsze i tańsze".

Bogdan Klukowski dokonał analizy obecnego stanu Targów omawiając szczegółowo cztery zagadnienia: ich miejsce, stosunek między Targami i Ars Poloną a władzami miasta, status organizatora i formułę Targów. Zaproponował utworzenie przez Ars Polonę spółki córki, co "uzdrowiłoby sytuację" – z uwzględnieniem udziału Polskiej Izby Książki. Zdecydowanie opowiedział się za "rezygnacją z handlu i kramarstwa" na Targach, przy czym nie wykluczył możliwości organizowania kiermaszu poza terenem Targów. Mówił też o zagranicznych zagrożeniach dla warszawskich Targów, szczególnie ze strony Targów w Lipsku i w Moskwie. Zwrócił uwagę na ważną rolę dla znaczenia Targów, jaką w poprzednich edycjach miał kraj – gość honorowy. Przypomniał także, że od lat domagał się utworzenia dorocznej Nagrody Warszawy, przyznawanej przez międzynarodowe jury – która miałaby podobne znaczenie jak prestiżowa Pokojowa Nagroda Księgarzy i Wydawców Niemieckich.

Andrzej Pieniak – organizator Targów Książki Edukacyjnej EDUKACJA XXI, których 12 edycja odbędzie się w kwietniu tego roku – podkreślił, że wszystkie targi książki są skierowane głównie do czytelników i opowiedział się za prowadzeniem sprzedaży na targach. Zwrócił też uwagę na spotkania z pisarzami, podkreślając, jak niezwykle ważne jest osobiste "dotknięcie" autora. Przedstawił również analizę miejsca, w których odbywają się zarówno MTK jak i Targi EDUKACJA XXI czyli Pałacu Kultury i Nauki, uznając je jako najlepsze – w dalszym ciągu – miejsce na organizację targów książki.

Odmienne zdanie w sprawie profilu Targów przedstawił Krzysztof Kaleta – "międzynarodowe targi książki nie są imprezą czytelników", ale jednocześnie stwierdził, że dla większości polskich wydawców najważniejsze są jednak kontakty z polskimi partnerami, a także z czytelnikami – i aspekt międzynarodowy Targów ma dla nich niewielkie znaczenie. Jednak Targi powinny być właśnie organizowane dla profesjonalistów. Zwrócił też uwagę na ważna rolę, jaką w targach odgrywa wielu profesjonalnych gości, którzy nie wykupują stoisk, ale specjalnie przyjeżdżają na Targi – "to oni decydują o randze Targów". Zakreślił też obraz wielkiego ciągu imprez związanych z książką w Warszawie, w okresie przed, w czasie i po MTK – od Światowego Dnia Książki obchodzonego 23 kwietnia po Piknik Naukowy w czerwcu i akcję "Książka na lato".

W dyskusji wystąpiły też Monika Białecka, red. Irena Janowska-Woźniak z "Nowych Książek" oraz ks. Wiesław Niewęgłowski, który zaproponował zorganizowanie w Warszawie "ulicy bukinistów" na wzór paryski i wskazał Pl. Teatralny jako potencjalne miejsce dla takich działań.

Janusz Fogler odniósł się na zakończenie do szeregu przedstawionych propozycji i uwag, w tym w sprawy utworzenia spółki – córki Ars Polony, która miałaby się zając Targami, co mogłoby nastąpić po spłaceniu rat leasingowych przez spółkę pracowniczą zarządzającą obecnie Ars Poloną. Zapowiedział też utworzenie Komitetu Honorowego, do którego zostaną zaproszeni dyrektorzy Zamku Królewskiego, Muzeum Narodowego i Łazienek. Zapowiedział też, że w tym roku gośćmi honorowymi MTK będą wydawcy z Litwy i Łotwy, a w przyszłym roku mają nimi być Niemcy i Francja – jako uczestnicy – wraz z Polską – trójkąta weimarskiego. Poprosił też wszystkich zainteresowanych o wyrozumiałość dla nowych działań podejmowanych przez organizatorów MTK. Na zakończenie poinformował o rozmowach prowadzonych z Targami w Krakowie na temat współpracy przy organizacji Krajowych Targów Książki.

Komisja Wydawców przy Duszpasterstwie Środowisk Twórczych planuje zorganizowanie następnych spotkań dyskusyjnych o najważniejszych problemach, jakie nurtują środowisko książki.

Informacje:

Piotr Dobrołęcki Rzecznik prasowy PIK Tel. 0 602 715 579 e-mail: dobrolec@warman.com.pl

  POPRZEDNIE KOMUNIKATY I INFORMACJE >> > > Archiwum

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.