Równość podmiotów zarówno w zobowiązaniach jak i przywilejach to podstawowa dewiza do uregulowania rynku – rozmowa z Aleksandrem Prokopem z hurtowni Nova

Równość podmiotów zarówno w zobowiązaniach jak i przywilejach to podstawowa dewiza do uregulowania rynku – rozmowa z Aleksandrem Prokopem z hurtowni Nova

WaszWW: Zakończył się sezon sprzedaży podręczników, jak mógłby go Pan podsumować. Lepszy czy gorszy od prognoz?

 AP: Generalnie można już podsumowywać sezon sprzedaży podręczników w 2001 roku. Na pytanie – lepszy czy gorszy – nie można jednoznacznie odpowiedzieć. Próba takiej oceny tylko w odniesieniu do jednego sezonu często zniekształca obraz rynku. Na rynku książki pojawiają się bowiem nowe podmioty, konsolidują dotychczasowe, upadają uznane firmy. Wdrożenie reformy sprzyja wprowadzeniu nowych podręczników, pojawiają się wreszcie nowe formy oddziaływania na rynek. Pozwólmy czasowi ocenić dokonujące się zmiany.

WaszWW: Jaka była sprzedaż podręczników w hurtowni Nova? 

AP: Sprzedaż podręczników zamknęła się na planowanym poziomie. Osiągnęliśmy 10 % wzrost co należy odbierać jako sukces – bo umocniliśmy swoją pozycję na rynku w tym segmencie. Dalszemu pogorszeniu uległa jednak rentowność. Coraz wyższe koszty stanowią zasadniczy problem w działalności hurtowej.

WaszWW: Jaki był poziom zakupów do hurtowni?

AP: Zakupy podręczników były wyższe niż w roku 2000. Dotyczy to w szczególności Wydawnictw „ARKA”, „NOWA ERA”.

WaszWW: Co z kosztami magazynowania?

AP: Komplementarna oferta na rynku to również koszty zapasów magazynowych. Finansowanie ich wpływa oczywiście na wskaźnik płynności finansowej, niemniej jednak bez zapasów trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie hurtowni. Jestem przekonany, że 10 % prawo zwrotu rozwiązuje problem zapasów magazynowych w hurcie.

WaszWW: Jak Pan ocenia udział WSiP w rynku? 

AP: Udział WSiP w rynku podręczników według mojego rozeznania stanowi 30-33 %. Oczywiście w segmencie nauczania początkowego jest on znacznie wyższy.

WaszWW: Jakie mają Państwo warunki współpracy z wydawcami?

AP: Warunki współpracy z wydawnictwami ulegają ciągłym zmianom. Realizujemy współpracę zarówno w konsygnacji jak też na faktury zamknięte. Nie jesteśmy dłużnikami żadnych wydawców. Każda forma współpracy jest dobra jeżeli partnerzy dotrzymują ustalonych warunków. W każdej przyjętej formie współpracy poza poszanowaniem partnera istotny jest rachunek ekonomiczny. Większe ryzyko przy zamkniętych fakturach, zabezpieczeniu płatności to wyższy rabat. Firma nasza posiada kapitał, zdolność kredytową i przygotowana jest do wszystkich form współpracy. Koszty promocji dystrybucji, magazynowania, transportu sprzedaży, windykacji, finansowania należności występują we wszystkich segmentach rynku i są wyliczalne. Problem tylko ich rozumienia i właściwego umiejscowienia i rozłożenia pomiędzy poszczególnymi partnerami.

WaszWW: Czy odczuwa Pan skutki sprzedaży bezpośredniej?

AP: Sprzedaż bezpośrednia w sytuacji kiedy jest prowadzona bez naruszania reguł zdrowej konkurencji nie powinna nikogo przerażać. Obserwujemy jednak zwiększanie udziału sprzedaży bezpośredniej z naruszeniem zasad konkurencji a nawet łamania podstawowych zasad partnerstwa. Troska wielu Wydawców o poszerzenie sfery wpływów – udziału w rynku poprzez intensyfikowanie sprzedaży bezpośredniej na warunkach znacznie korzystniejszych niż jest to możliwe do zastosowania przez inne podmioty to zjawisko negatywne. Z jednej strony bowiem umowy z hurtowniami, księgarniami agencyjnymi – które to podmioty stanowią główny kanał sprzedaży ( w moim przekonaniu minimum 35-70 % rynku ) z drugiej zaś sprzedaż bezpośrednia na lepszych warunkach to oczywista sprzeczność. Takie rozumienie rynku nawet jeżeli w krótkim przedziale czasu przynosi korzyści poszczególnym wydawcom to w dłuższym wymiarze czasu doprowadzi do totalnego chaosu, podręczniki dobre, merytorycznie spełniające wymogi programów zastąpione zostaną słabymi, zwiększy się ilość upadłości podmiotów rynku książki i wszelkich konsekwencji z tym związanych.

WaszWW: Co należy zrobić, aby przeciwdziałać tym zjawiskom?

AP: Dla przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom należy przeciwstawić się wszystkim działaniom prowadzącym do chaosu. Uporządkować rynek eliminując niesolidnych, niesprawnych, ustalić zasady i poprzez zawarcie stosownych umów wieloletnich przestrzegać reguł wolnego rynku uwzględniając specyfikę rynku księgarskiego, a w szczególności podręczników. Równość podmiotów zarówno w zobowiązaniach jak i przywilejach to podstawowa dewiza do uregulowania rynku.

Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.