Tag "razem dla kultury"

Powrót do strony głównej
Wydarzenia

Opłata reprograficzna obejmie także tablety i smartfony?

Twórcy i ZAiKS popierają deklarację Ministra Glińskiego i dziękują w liście za decyzję urealnienia opłaty od czystych nośników

Wydarzenia

Razem dla kultury – inicjatywa twórców w obronie praw autorskich

„Stajemy wobec gigantów, najpotężniejszych korporacji świata, dysponujących wielomilionowymi budżetami na działania lobbingowe.

Tak dla polskiej kultury. Tak dla wolności. Stop manipulacji wielkich graczy