Tag "NAGRODA LITERACKA PLANETA IZABELIN"

Powrót do strony głównej
Nagrody

Planeta Izabelin 2020

Konkurs na najlepszą książkę o szeroko rozumianej tematyce ekologicznej PLANETA IZABELIN. Nagroda główna wynosi 20.000,00- zł., dwa wyróżnienia, każde po 2.000,00- zł
Termin zgłaszania kandydatur upływa 20 kwietnia 2020 roku

Nagrody

NAGRODA LITERACKA PLANETA IZABELIN

Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 24 .04.2019 roku