Planeta Izabelin 2020

Planeta Izabelin 2020

Przegląd

Szanowni Państwo,

Ponownie zapraszamy do konkursu na najlepszą książkę o szeroko rozumianej tematyce ekologicznej PLANETA IZABELIN.
Nagroda główna wynosi 20.000,00- zł. Przewidujemy również dwa wyróżnienia, każde po 2.000,00- zł.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 20 kwietnia 2020 roku. Laureatem nagrody może zostać żyjący polski autor za książkę opublikowaną w roku poprzedzającym przyznanie nagrody (czyli w r. 2019).

Nagroda zostanie wręczona na zakończenie festiwalu literackiego Izabelińskie Spotkania z Książką, w niedzielę 7 czerwca 2020r. Wydawnictwa zgłaszające książki do konkursu będą miały możliwość wystawić swoją ofertę wydawniczą i zaprezentować autorów przez cały czas trwania festiwalu (5-7 czerwca).

Z regulaminem konkursu można się zapoznać na stronie Fb Izabelińskich Spotkań z Książką: https://www.facebook.com/planeta.izabelin/notes/

Przewodniczącym Jury jest Andrzej Kruszewicz – dyr. warszawskiego ZOO. W skład Jury wchodzą ponadto: laureat ubiegłorocznej nagrody Robert Pucek, wicedyrektor Kampinioskiego Parku Narodowego Małgorzata Mickiewicz, dziennikarz Edwin Bendyk, księgarz Czesław Apiecionek i przewodniczący komisji kultury rady gminy Izabelin Bogdan Szczesiak.

Pierwsza edycja konkursu PLANETA IZABELIN odbyła się w ubiegłym roku. Laureatem nagrody głównej został Robert Pucek za „Sennik ciem i motyli”, wydawnictwo Czarne. Dwa wyróżnienia otrzymali: Arkadiusz Szaraniec za „Żubry lubią jeżyny”, Wydawnictwo Czarne i Justyna Kierat za „Pszczoły miodne i niemiodne”, Wydawnictwo Multico.

Zgłoszenia do konkursu (wraz z trzema egzemplarzami książek w wersji papierowej oraz w miarę możliwości w wersji elektronicznej) należy wysyłać na adres:
Iwona Mazurek – sekretarz Komisji Konkursowej
Centrum Kultury Izabelin
05-080 Izabelin, ul. Matejki 21
tel. 22 752-68-17; e-mail: iwona.mazurek@centrum.izabelin.pl
Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretarza Komisji Konkursowej.
Książki nie będą zwracane.

Izabelin, luty 2020r.

Kategorie: Nagrody