Tag "Fundacja Kapuścińskiego Herodot"

Powrót do strony głównej
Nagrody

Znamy zwycięzcę VII Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego

Kapi­tuła wybrała Lau­re­atkę VII edy­cji Kon­kursu Sty­pen­dial­nego im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego Fun­da­cji Hero­dot. Została nią Mag­da­lena Idem

Nagrody

Anna Goc laureatką konkursu stypendialnego im. R. Kapuścińskiego

Konkurs o Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego jest adresowany do młodych dziennikarzy. Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat, ale nie przekroczyły 30 roku życia

Nagrody

Kamil Bałuk. Laureat V Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego – Herodot

Kapi­tuła wybrała zwy­cięzcę V edy­cji Kon­kursu Sty­pen­dial­nego im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego Fun­da­cji Hero­dot

Instytucje Nagrody

Do 10 grudnia zgłoszenia do stypendium Fundacji Herodot

Stypendium, przyznawane raz do roku w celu realizacji projektów reporterskich (reportaż, seria lub cykl reportaży, ewentualnie książka reporterska), wynosi 30 tysięcy złotych rocznie

Nagrody Wydarzenia

Wieczór poświęcony Ryszardowi Kapuścińskiemu w 8. rocznicę Jego śmierci

W programie między innymi: wręczenie przez Panią Alicję Kapuścińską czwartego stypendium Fundacji Herodot dla młodego dziennikarza