Raporty

Powrót do strony głównej
HOT Rynek Polski

Rynek książki w 2019 roku. Coroczny raport Biblioteki Narodowej

Biblioteka Narodowa opublikowała raport „Ruch wydawniczy w liczbach za rok 2019”

Instytucje Rynek Polski

Sytuacja zawodowa tłumaczy literatury 2018-2019

W dniach 13 stycznia – 9 lutego 2020 roku Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury przeprowadziło badanie sytuacji zawodowej tłumaczy literatury. Dziś zaprezentowano jego wyniki zebrane w raporcie

Rynek Polski

Liczba księgarń niezależnych i sieciowych w OBK

Ponad połowa księgarń (59%) tworzących Ogólnopolską Bazę Księgarń nie należy do żadnej sieci księgarskiej ( 2% więcej w stosunku do końca 2018 ). Łącznie w Bazie zarejestrowanych jest 1122 księgarń niezależnych

Instytucje

Udział księgarń niezależnych i sieciowych w OBK

W bazie OBK zmniejszył się udział księgarń niezależnych

Wydarzenia

„Wolność religijna w Polsce”

Taki tytuł nosi unikalny raport zawierający przegląd dostępnych danych administracyjnych, danych statystyki publicznej oraz wyników badań społecznych dotyczących wolności religijnej w naszym kraju. Jego prezentacja odbędzie się 15 listopada w Centrum Medialnym KAI w Warszawie

Poligrafia

Przedwcześnie wieszczony zmierzch druku – raport na temat rynku druku w Polsce

Canon: Komentarz do raportu „Druk w Polsce. Analiza rynku i jego przyszłość”

Instytucje Rynek Polski

Stan czytelnictwa w Polsce w 2018 roku

Główne wskaźniki czytelnictwa pozostają bez zmian. Wstępny raport Biblioteki Narodowej

Rynek Polski

„Ruch Wydawniczy w Liczbach. Periodyki”

Właśnie ukazał się w formie elektronicznej najnowszy numer rocznika „Ruch Wydawniczy w Liczbach. Tom 66: 2017 periodyki”. Obejmuje dane statystyczne dotyczące gazet i czasopism opublikowanych na terenie Polski w roku 2017

Rynek Polski

Liczba księgarń niezależnych i sieciowych w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń

Ponad połowa księgarń tworzących Ogólnopolską Bazę Księgarń nie należy do żadnej sieci księgarskiej

Rynek Polski

Wskaźnik liczby księgarń na 10 000 mieszkańców w województwach Polski

Najwyższy wskaźnik liczby księgarń na 10000 mieszkańców jest w województwie mazowieckim, podlaskim oraz małopolskim. Najniższy wskaźnik jest w województwie opolskim i świętokrzyskim

Rynek Polski

Podział księgarń zarejestrowanych w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń

W Ogólnopolskiej Bazie Księgarń znajdziemy zarówno księgarnie należące do sieci, jak też księgarnie niezależne. Jak wygląda to procentowo?

Rynek Polski

Dekada kultury z empik.com – rynek dóbr kulturalnych w Polsce

Jakie książki, muzyka, filmy i gry cieszyły się wśród Polaków największym zainteresowaniem w ciągu ostatniego dziesięciolecia? Jak cyfrowa rewolucja wpłynęła na sposób użytkowania dóbr kultury przez Polaków? Czy książki w wersji papierowej i muzyka na nośnikach fizycznych odejdą do lamusa?

Publikacje branżowe Rynek międzynarodowy

Global Trends in Publishing 2014

Raport na temat transformacji i kierunków rozwoju międzynarodowego przemysłu wydawniczego opublikowany przez Frankfurter Buchmesse Business Club